Số 4 - Năm 2011 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2011

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Sự phát triển của loài rệp muội nâu đen (Toxoptera aurantii) trên cây đậu đen (Vigna unguiculata) The Development of Black Brown Aphid (Toxoptera aurantii) on Black Bean Plant (Vigna unguiculata)
Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Đỗ Duy Hưng, Nguyễn Văn Đĩnh
521
2.Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Effect of Fertilizer Rate on Growth, Development and Yield of Some Soybean Varieties on Fluvialsoil
Vũ Đình Chính, Lê Thị Lý
526
3.Nghiên cứu khả năng tiêu diệt và gây ngán ăn đối với sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae) của dịch chiết từ một số thực vật tiềm năng Investigation of Killing and Antifeedant Effects on Pieris rapae Larva of Extracts from Some Potential Plant Species
Nguyễn Ngọc Hòa, Đinh Thị Phương, Nguyễn Văn Du, Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Cẩm Châu, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Xu
535
4.Một số chỉ tiêu sinh lí liên quan đến tính chịu hạn của các mẫu giống lúa nương tại huyện Thuận Châu, Sơn La 
Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Thanh
542
5.Khả năng kết hợp của các dòng ngô nếp tự phối từ nguồn gen ngô nếp địa phươ¬ng thuộc các nhóm dân tộc khác nhau Combining Ability of the Waxy Maize Inbred Lines Selected from Traditional Waxy Maize Populations Collected from Different Ethnic Minorities
Lê Thị Minh Thảo, Phan Đức Thịnh, Phạm Quang Tuân, Vũ Văn Liết
550
6.Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng và chống chịu sâu bệnh của các giống chè nhập nội tại Công ty Chè Anh Sơn – Nghệ An Evaluate on Growth, Yield, Quality and Anti- Pestilence Capabilities of the Import Tea Varieties at Anh Sơn Tea Compan
Nguyễn Đình Vinh, Phan Thị Thu Hiền
560
KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises in the Northern Rural Areas under the Globalization in Vietnam
Nguyễn Hùng Anh, Chu Thị Kim Loan, Trần Hữu Cường,Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Trang Nhung
662
2.Định hướng chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Policy Orientations for Vocational Training of Rural Labors
Phạm Bảo Dương
672
3.Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả Theory and Experience Lessons Learned for Enhancing Competitive Ability of Fruit and Vegetable Industry
Ninh Đức Hùng, Đỗ Kim Chung
680
4.Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội The Cooperation in Raw Material Supply among Enterprises of Manufacturing and Trading Veterinary Medicine in Hanoi
Đặng Thị Hồng Tuyết, Đỗ Kim Chung
690
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Một số đề xuất cải tiến bộ phận đập trong máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm để khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam Some Suggestions to Improve the Threshing Drum of Harvesting Machine in the Direction of the Grain Thr
Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết và Nguyễn Văn Tam
642
2.Nghiên cứu thiết kế hoàn thiện máy ép viên phân bón Research on Improving Design of a Fertilizer Pellet Machine
Đỗ Hữu Quyết, Bùi Việt Đức
650
3.Một số đề xuất cải tiến bộ phận đập trong máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm để khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam Some Suggestions to Improve the Threshing Drum of Harvesting Machine in the Direction of the Grain Thr
Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết và Nguyễn Văn Tam
462
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Nghiên cứu tính chất lý, hóa học một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Study on Physical, Chemical Properties of Some Yellowish Red Soils in Binh Thuan Province
Nguyễn Đắc Nhẫn, Đỗ Nguyên Hải
622
2.Ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý photpho trong hệ thống yếm khí – hiếu khí Influence of Sludge Retention Time on Phosphorus Removal Efficiency in an Anaerobic – Oxic Bioreactor
Đỗ Khắc Uẩn, Banu J.Rajesh, Ick T. Yeom
633
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NTTS
1.Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 2. Thành phần cơ thể và chất lượng thịt Effects of Crossbreeding and Feed Supplementation on Meat Productivity of Goats in Laos: 2. Body Composition and Meat Quality
Bounmy Phiovankham, Đinh Văn Bình, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Xuân Trạch
570
2.Phân tách tế bào cumulus của trứng dê bằng cách sử dụng enzym hyaluronidaza Removing the Cumulus Cells of Caprine Oocytes by Using Hyaluronidase Enzyme
Nguyễn Hữu Đức, Giang Hoàng Hà, Trần Thị Bình Nguyên
578
3.Đánh giá hiệu quả sử dụng khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi bò sữa Efficacy of Using Total Mixed Ration (TMR) for Dairy Cattle Feeding
Mai Thị Hà, Vũ Chí Cương, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Xuân Trạch
584
4.Ảnh hưởng của kiểu gen H-FABP lên các tính trạng sinh lý – sinh hoá máu, năng suất và phẩm chất thịt lợn Effects of H-FABP Genotypes on Blood Characteristics, Growth Performance and Meat Quality Traits in Pigs
Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy
592
5.Ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa của giống ong Ý (Apis mellifera ligustica spinola) nuôi tại Đăk Lăk Effect of Selection and Month for Creating Queen of Italian Bee Breed (Apis Mellifera Ligustica Spinola) on Queenbee Quali
Vũ Tiến Quang, Phùng Hữu Chính, Đặng Vũ Bình
602
6.Sử dụng cây cao lương trong chăn nuôi bò thịt Use of Sorghum Stalk and Leaves for Beef Cattle Feeding
Nguyễn Xuân Trạch, Bùi Quang Tuấn
603
7.Khả năng sinh sản của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) với đực Duroc và L19 Reproduction Performance of Hybrid Combinations between F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) Sows and Duroc, 
Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN