Số 5 - Năm 2005 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2005

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. Đánh giá khả năng nhân giống in vitro của một số dòng và giống khoai tây sạch bệnh nhập nội
Nguyễn Thị Kim Thanh
2. Nhân nhanh in vitro giống hoa cúc Nhật “Rivalry”
Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh
3. Đánh giá mức suy thoái cận huyết ở một số tính trạng của các giống ngô nếp địa phương 
Vũ Văn Liết
4. Tìm hiểu phương pháp gieo thẳng trong trong sản xuất hạt lai F1 
Lã Vinh Hoa, Trần Đức Viên, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Hoan, Hoàng Đăng Dũng, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Luyện, Trần Lệ Thủy
5. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến năng suất chất khô ở các giai đoạn sinh trưởng và năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần
Phạm Văn Cường, Phạm Thị Khuyên, Phạm Văn Diệu
6. Sự tạo củ lily in vitro và sự sinh trưởng của cây lily trồng từ củ in vitro
Nguyễn Thị Lý Anh
CHĂN NUÔI THÚ Y
1. Năng suất chăn nuôi lợn trong nông hộ vùng đồng bằng sông Hồng
Vũ Đình Tôn, Võ Trọng Thành
2. Kết quả thí nghiệm nuôi bò thịt bằng ngọn lá mía ủ chua
Đặng Vũ Bình, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Xuân Trạch
3. Biến động của một số chỉ tiêu vật lý và hoá học trong nước ở một số ao nuôi trồng thuỷ sản thuộc huyện Gia lâm, Hà Nội
Lại Thị Cúc, Chu Đức Thắng
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho việc thu nhận a- amylase chịu nhiệt từ vi khuẩn Bacillus licheniformis
Ngô Xuân Mạnh, Võ Nhân Hậu, Nguyễn Thị Tú
2. Mô phỏng, tính toán lý thuyết quá trình sấy bột cà phê
Hoàng Đức Liên, I.S.Antonov
3. Đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua
Võ Nhân Hậu, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phan Thị Hồng Thảo, Lê Thanh Mai
4. Phương pháp xử lý bất định trong dự báo phụ tải điện khu vực nông thôn
Trịnh Trọng Chưởng
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Lợi thế cạnh tranh trong sản xuất ngô của vùng đồng bằng sông Hồng
Trần Đình Thao, Đỗ Trường Lâm
2. Rau hữu cơ ở vùng phụ cận Hà Nội
Nguyễn Hùng Anh, Ngô Thị Thuận


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN