Số 2 - 2024 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – 2024

Đăng ngày:06/02/ 2024

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của thức ăn nhân tạo đến một số đặc điểm sinh học của ruồi đục quả Phương Đông Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae)
Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Hồng Thúy, Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Đức Tùng ….. 149
Đánh giá sinh trưởng, tiềm năng sinh khối và năng suất hạt của tập đoàn giống hướng dương nhập nội
Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hải ……………………………………………………………….. 158
Ảnh hưởng của giá thể và loại hom đến khả năng nhân giống vô tính cây ngải tiên
(
Hedychium coronarium Koenig) bằng phương pháp giâm hom thân khí sinh

Phùng Thị Thu Hà, Phạm Thị Huyền Trang, Trịnh Mai Dung, Nguyễn Thị Thúy Hạnh ….168

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Xác định Salmonella typhimurium gây bệnh thương hàn ở vịt đẻ nuôi tại xã Phụng Thượng,
Phúc Thọ, Hà Nội

Trương Hà Thái, Chu Thị Thanh Hương, Vũ Thị Thu Trà, Cam Thị Thu Hà,
Trương Lan Oanh ………………………………………………………………………………………………… 177
Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn sinh ra từ nái Duroc×(Landrace×Yorkshire) mắc bệnh dịch tả lợn châu phi sống sót phối với đực Duroc
Nguyễn Thị Xuân Hồng, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Vinh,
Phạm Kim Đăng,Trịnh Hồng Sơn, Đỗ Đức Lực ……………………………………………………….. 185
Khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của gà Cáy Củm thương phẩm
Nguyễn Thị Phương, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Thúy Hằng, Bùi Thị Thơm ………………….. 193
Đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố động vật đáy trong vuông tôm rừng ngập mặn ở tỉnh Cà Mau
Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út ………. 201
Thiết lập và tối ưu hoá quy trình realtime PCR phát hiện Decapod Iridescent Virus 1 gây bệnh trên tôm
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Đăng Thắng, Nguyễn Đăng Hồng Ngọc,
Nguyễn Thanh Loan, Âu Xuân Khoa, Vũ Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thúy Mận,
Trương Đình Hoài…………………………………………………………………………………………………. 215

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất tại tỉnh Hưng Yên
Lê Thị Lan, Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang ……………………………………………………….. 226

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Đánh giá đa dạng di truyền tằm dâu bằng trình tự nucleotide gen COI
Nguyễn Thị Nhài, Hồ Việt Đức, Nguyễn Đức Duy, Phạm Thu Giang,
Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Nhiên, Nguyễn Hữu Đức, Trần Thị Bình Nguyên ……..236
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng nấm Alternaria alternata gây bệnh đốm lá
trên dưa leo

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Nhựt Hào, Nguyễn Lam Minh, Nguyễn Tăng Phú …………………244
Khả năng phân huỷ một số thành phần hydrocarbon có trong dầu mỏ của chủng Rhizobium sp. DG2 tạo màng sinh học và được phân lập từ kho xăng Đức Giang Hà Nội
Trần Thị Mai, Cung Thị Ngọc Mai, Đỗ Thị Liên, Trần Thị Đào, Nguyễn Huyền Anh,
Lê Thị Nhi Công …………………………………………………………………………………………………… 252

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Chăn nuôi gà công nghiệp – lịch sử phát triển, một số thành tựu và thách thức trong kỷ nguyên mới
Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phương ………………………………………………261
Tổng quan về di cư lao động và tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động di cư ở Việt Nam
Trần Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Dũng Hà, Đặng Ngọc Thi Giang,
Đỗ Thị Hằng
………………………………………………………………………………………………………… 273BÌA TẠP CHÍ KHNNVN