Số 8 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – 2022

Đăng ngày:26/08/ 2022

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC

Ảnh hưởng của phương pháp cấy vùi phân với các liều lượng đạm đến sinh trưởng, năng suất
và phẩm chất trên hai giống lúa OM5451 và OM6976 vụ Hè Thu 2020 tại Cần Thơ

Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Ngọc Hoàng ………………………………………999
Khả năng chịu mặn của một số giống lúa ở giai đoạn nảy mầm và giai đoạn mạ
Vũ Thị Xuân Nhường, Nguyễn Thiên Minh, Đặng Hữu Trí, Nguyễn Châu Thanh
Tùng, Huỳnh Kỳ, Ngô Thụy Diễm Trang …………………………………………………………………1008

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Thử nghiệm ương cá chép giống (Cyprinus carpio) bằng công nghệ biofloc với nguồn
carbon từ rỉ đường và bột ngô

Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tuấn Duy, Kim Văn Vạn, Thái Thanh Bình …………………………. 1021
Đặc điểm sinh học sinh sản của cá dảnh (Puntioplites proctozystron Bleeker, 1865) ở Búng Bình Thiên,
An Giang

Nguyễn Hoàng Huy, Âu Văn Hóa, Phạm Thanh Liêm ……………………………………………… 1031

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu đặc tính đối kháng với nấm Fusarium oxysporum gây bệnh trên chuối của chủng
xạ khuẩn Streptomyces sp. VNUA27

Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thanh Hải,
Trần Thị Đào, Ngô Thị Vân Anh, Nguyễn Xuân Cảnh …………………………………………….. 1042
Ứng dụng công nghệ LoRa truyền nhận tín hiệu đi xa
Nguyễn Văn Điều, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Việt Anh ……………………………………..1054
Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng kiểm soát bệnh chảy gôm trên cây cam (Citrus sinensis)
Phạm Hồng Hiển, Bạch Thị Điệp, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Phùng Quang Tùng,
Đặng Thị Thanh Tâm…………………………………………………………………………………………… 1066
Ảnh hưởng của chế độ cô đặc và sấy phun đến chất lượng bột chè xanh – lá sen hòa tan
Hoàng Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Lưu, Đinh Thị Hiền ……………………………………….. 1076
Nghiên cứu về an ninh công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN và ứng dụng
Nguyễn Thị Thảo, Trần Vũ Hà, Lương Minh Quân …………………………………………………..1084

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ nông dân tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam
Đặng Nam Phương, Vũ Tiến Vượng, Tô Thế Nguyên ………………………………………………. 1097
Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngô Thanh Vũ, Quan Minh Nhựt ………………………………………………………………………….. 1107
Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2012-2021

Nguyễn Tiến Phong, Nguyễn Phượng Lê, Phạm Bảo Dương ……………………………………. 1115
Hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lê Thị Thu Hương, Lưu Văn Duy …………………………………………………………………………. 1124

BÀI TỔNG QUAN

Hiệu quả sử dụng đầu vào trong nông nghiệp: Quan điểm của nhà kỹ thuật, nhà kinh tế và
một số kiến nghị

Đỗ Kim Chung, Nguyễn Xuân Trạch …………………………………………………………………….. 1134BÌA TẠP CHÍ KHNNVN