Số 10 - năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 10 – năm 2017

Đăng ngày:11/12/ 2017
NÔNG HỌC
AGRONOMY
1XÁC ĐỊNH DANH TÍNH NẤM Chaetomium cupreum và Chaetomium globosum TRÊN ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUÂ CÓ MÚI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM
Nguyễn Thế Quyết1*, Kasem Soytong2, Hà Viết Cường3
1323
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL AND AQUACULTURE SCIENCE, VETERINARY
1MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỜI GIAN CHÂY SÂN DỊCH Ở LỢN NÁI
Nguyễn Hoài Nam*, Nguyễn Văn Thanh
1332
2XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita) GIAI ĐOẠN GIỐNG
Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo, Nguyễn Anh Tuấn
1339
3KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI THỦY SẢN MÙA MƢA TRÊN VÙNG CHUYÊN CANH Artemia – MUỐI Ở TỈNH SÓC TRĂNG
Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thanh Tới
1348
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
1ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ TẠI HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
Đặng Thị Thúy Kiều, Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Dũng
1356
2ĐÁNH GIÁ XÓI MÕN VÀ LƢỢNG DINH DƢỠNG ĐẤT BỊ MẤT TRÊN CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG XEN CÂY Macadamia TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG
Le Trong Yen, Nguyen Van Dung, Vu Thi Binh
1365
3ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA
Phạm Phương Nam, Hoàng Trung Thịnh
1375
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
1ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ MÀNG BAO GÓI ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA QUẢ CHANH DÂY Passiflora edulis Sims.
Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Huệ
1382
2TÁC DỤNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Xanthomonas oryzae pv. oryzae GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA DỊCH CHIẾT CÂY MÒ HOA TRẮNG (Clerodendron fragrans Vent.) VÀ ĐƠN ĐỎ (Excoecaria cochinchinensis Lour.)
Đặng Hoàng Trang, Đoàn Thị Nhung, Nguyễn Thanh Hải
1390
3PHÂN LẬP, SÀNG LỌC VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN Erwinia carotovora subsp. carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG
Nguyễn Xuân Cảnh, Trịnh Thị Hường, Tr n Thị Đào
1401
4FREE VIBRATION ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED DOUBLYCURVED SHALLOW SHELLS INCLUDING A THERMAL EFFECT
Duong Thanh Huan, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu, Le Minh Lu
1410
5NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TRONG MÁY PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Hoàng Đức Liên, Lê Vũ Quân
1423
6NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ SẤY NGÔ KIỂU VÍT SỬ DỤNG KHÍ HÓA GAS TỪ LÒ ĐỐT NHIÊN LIỆU PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP SN-1,0
Trần Như Khuyên, Tạ Hồng Phong, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Khắc Thông
1437
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT
1PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Trần Quang Trung
1446
2NÔNG NGHIỆP 4.0: BẢN CHẤT, XU HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
Đỗ Kim Chung
1456


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN