Năm 2010 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2010
25/09/2017

NÔNG HỌC- AGRONOMY 1. Biện pháp kỹ thuật tách mầm cói tại Bình Minh – Kim Sơn – Ninh Bình (Propagation by Separating Sedge Shoots at Kim Son District, Ninh Binh Province) Nguyễn Tất Cảnh, …

English issue 2 – 2010
25/09/2017

CONTENTS 1. Assessment of zinc mobility in contaminated soils and mining materials in three study sites of Northern Vietnam Đánh giá tính di động của Zn ở các đất bị ô nhiễm và khai thác …

Số 5 – Năm 2010
25/09/2017

NÔNG HỌC- AGRONOMY 1. Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống bông VN35KS- Effect of Plant Density on Cotton Physiological Characters and Seed Cotton …

Số 4 – Năm 2010
25/09/2017

NÔNG HỌC- AGRONOMY 1. Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học và chất lượng của 16 dòng vật liệu lúa trong vụ mùa 2009 tại Gia Lâm – Hà Nội (Evaluating Agronomic Characters …

Số 3 – Năm 2010
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc (Effect of Fertilizer on Growth Development and Yield of Peanut at Viet Yen – Bac Giang) …

Số 2 – Năm 2010
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Một số sâu hại quan trọng thuộc bộ cánh vảy trên rau họ hoa thập tự vụ xuân 2009 tại Hà Nội và hiệu quả phòng trừ chúng của thuốc sinh học …

English issue 1 – 2010
25/09/2017

CONTENTS 1. A Nutrient Balance Analysis of the Sustainability of the Composite Swiddening Agroecosystem in Northern Vietnam Nguyen Van Dung, Tran Duc Vien, Georg Cadisch, Nguyen Thanh Lam, Aran Patanothai, A. Terry Rambo, and Tran …

Số 1 – Năm 2010
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón dưới dạng viên nén đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cói tại Nga Tân – Nga Sơn – Thanh Hoá (The Effect of …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN