Số 4 - Năm 2009 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2009

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Nghiên cứu nuôi cấy in – vitro cây hoa đào Nhật Tân (Prunus persica L.)
Nguyễn Thị Lý Anh, Hồ Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Tấn Hưng
387
2.Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của cây tiểu Hồng môn (Anthurium adreanum) trồng thủy canh 
Bùi Thị Thu Hương, Hồ Hữu An
394
3.Kết quả bước đầu trong nghiên cứu tạo giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) qua kỹ thuật đột biến in – vitro bằng tia gamma (nguồn 60Co)
Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Tuấn Phong, Phí Thị Cẩm Miện, Trương Thị Lành, Nguyễn Quang Thạch
401
4.Nghiên cứu nhân giống cây cà chua F1 bằng kỹ thuật khí canh
Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thị Lành, Trương Thị Vịnh, Nguyễn Quang Thạch
408
5.Nghiên cứu sự ổn định mùi thơm, năng suất và chất lượng giống lúa Hương cốm qua các thế hệ chọn lọc siêu nguyên chủng
Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Trâm, Trần Văn Quang, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Trọng Tú, Vũ Văn Quang, Trần Minh Ngọc.
416
6.Bước đầu nghiên cứu sự ổn định năng suất, chất lượng của các cấp hạt giống Hương cốm tại một số vùng trồng lúa phía Bắc Việt Nam
Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Trâm, Trần Văn Quang, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Trọng Tú, Vũ Văn Quang, Trần Minh Ngọc
424
7.Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc tắm của người Dao đỏ tại Sapa, Lào Cai
Ninh Thị Phíp, Nguyễn Tất Cảnh, Trần Văn Ơn
434
8.Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch đến khả năng nhân giống và sản xuất củ giống khoai tây bằng công nghệ khí canh trong vụ hè
Nguyễn Quang Thạch, Lại Đức Lưu, Đinh Thị Thu Lê, Đỗ Sinh Liêm, Nguyễn Văn Đức
443
9.Bước đầu nghiên cứu quy trình nhân nhanh in -vitro cây hoa loa kèn đỏ nhung (Hippeastrum equestre Herb.)
Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Hạnh Hoa, Nguyễn Thị Phương Thảo
453
10.Đánh giá đa dạng hình thái và một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa
Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Quang Khánh, Cao Việt Anh
460
11.Giống lúa lai hai dòng mới TH7-2
Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Trâm, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Trọng Tú
468
CHĂN NUÔI – THỦY SẢN – THÚ Y
1.Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến sự tăng trọng, chất lượng, tồn dư kim loại nặng và kháng sinh trong thịt lợn
Nguyễn Văn Kiệm, Phạm Kim Đăng
476
2.Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của các con lai giữa đực lai Pietrain và Duroc phối với nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace  Yorkshire)
Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy, Đinh Văn Chỉnh, Nguyễn Chí Thành, Đặng Vũ Bình
484
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1.Nghiên cứu trạng thái mùn trong đất đỏ phát triển trên đá bazan trồng cà phê tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Hữu Thành, Phạm Thế Anh, Nguyễn Tiến Sỹ
491
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Khảo sát ảnh hưởng của một số chủng nấm men trong sản xuất vang thanh long
Đàm Sao Mai, Trần Thị Thanh Thủy, Trần Minh Tâm
500
2.Thiết kế bộ phận cung cấp giá thể dùng trên máy đóng bầu mía giống
Đỗ Hữu Quyết
507
KINH TẾ XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Phát triển và liên kết thị trường nông sản: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam (Bài tổng quan)
Trần Hữu Cường
515
THÔNG TIN KHOA HOC
1.Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai ba dòng nhị ưu 718
Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm, Vũ Văn Liết, Trần Thị Minh Ngọc
527
2.Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh in – vitro cây khoai tây phục vụ chọn tạo giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen và dung hợp tế bào trần
Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Thạch
533
3.Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến năng suất củ nhỏ (minituber) khoai tây sản xuất bằng kỹ thuật khí canh
Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Xuân Trường, Lại Đức Lưu, Phạm Văn Tuân, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Loan
543
4.Giống lúa lai hai dòng mới TH3-5
Nguyễn Thị Trâm, Trần Văn Quang, Phạm Thị Ngọc Yến
550
5.Kết quả nghiên cứu hoàn thiện sản xuất hạt lai F1 TH3-4
Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Trâm, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Trọng Tú.


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN