Số 7 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – Năm 2017

Đăng ngày:27/10/ 2017
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1KHÂO SÁT HÀM LƯỢNG HORMONE ESTROGEN VÀ PROGESTERONE TRÊN CHÓ VIÊM TỬ CUNG CÓ MỦ (PYOMETRA) TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đặng Thanh Sơn1*, Trương Phúc Vinh1, Diệp Trường Khang2

861
2ĐÔNG LẠNH NHANH TINH GÀ ĐÔNG TÂO

Ngô Thành Trung1*, Trần Thị Chi1, Nguyễn Thị Hà1, Nguyễn Đức Trường2, Nguyễn Văn Thanh2

868
3TÁC DỤNG DIỆT KHUẨN IN VITRO CÛA CAO KHÔ DỊCH CHIẾT THÂO DƯỢC TRÊN VI KHUẨN Staphylococcus spp. VÀ Streptococcus spp. PHÂN LẬP TỪ DỊCH VIÊM TỬ CUNG BÒ

Nguyễn Thanh Hà1, Nguyễn Thanh Hải2, Nguyễn Nam Phương3, Nguyễn Văn Thanh2*

876
4THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở BÒ SỮA TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ VÀ MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Ngọc Sơn1, Nguyễn Văn Thanh2*

885
5HỆ THỐNG CHĂN NUÔI BÒ SINH SÂN VÀ ÂNH HƯỎNG BỔ SUNG THỨC ĂN CHO BÑ MẸ TRƯỚC VÀ SAU KHI SINH ĐẾN KHÂ NĂNG SINH SÂN CÛA BÒ LAI BRAHMAN  NUÔI TRONG NÔNG HỘ Ở TÎNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Xuân Bả1*, Đinh Văn Dũng1, Nguyễn Thị Mùi1, Nguyễn Hữu Văn1, Hoàng Thị Mai2, Trần Thanh Hải1, David Parsons3,  Rowan Smith3, Jeff Corfield3, Laurie Bonney3

891
6KHÂ NĂNG SINH SÂN CÛA DÊ CÁI NUÔI TẠI NHO QUAN, TÎNH NINH BÌNH

Nguyễn Bá Hiếu1, Đặng Thị Hòe2, Nguyễn Bá Mùi1*, Phạm Kim Đăng1

899
7ĐIỀU TRA BỆNH VIÊM VÚ, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ÂNH HƯỞNG VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI BÒ SỮA PHÙ ĐỔNG

Lại Thị Lan Hương*, Phạm Hồng Trang

905
8NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHÎ TIÊU SINH HÓA VÀ HUYẾT HỌC  TRÊN CHÓ MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG

Nguyễn Thị Hoa2, Vũ Như Quán1, Sử Thanh Long1*

914
9THỰC TRẠNG BỆNH Ở ĐƯỜNG SINH DỤC VÀ THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN TRÂU CÁI NỘI NUÔI TẠI MỘT SỐ ÐỊA PHƯƠNG PHÍA BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Văn Thanh , Nguyễn Thị Thanh Hà

919
10ẢNH HƯỞNG CÛA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HIỆU QUÂ KINH TẾCỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaneus vannamei (Boone, 1931) NUÔI THƯƠNG PHẨM Ở TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm1*, Huỳnh Thị Hương2

926
11XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ

Trần Thị Thúy Hà1*, Trần Nguyễn Ái Hằng2, Nguyễn Thị Hương1, Nguyễn Thị Thu Thủy1

935
12XÁC ĐỊNH SEROTYPE VÀ TỶ LỆ KHÁNG KHÁNG SINH  CỦA VI KHUẨN Salmonella PHÂN LẬP TẠI LÒ MỔ LỢN, TỈNH HƯNG YÊN

Lại Thị Lan Hương* , Trịnh Đình Thâu

947
13ĐÁNH GIÁ KHÂ NĂNG DIỆT KHUẨN IN VITRO CÛA SÂN PHẨM NANO POLYME – Ag – Fe3O4 – KHÁNG SINH ĐỐI VỚI VI KHUẨN Y BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP (AHPND) TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ

Đặng Thị Lụa1*, Kim Văn Vạn2,  Hà Phương Thư3

953
14KẾT QUÂ BƯỚC ĐẦU CẤY TRUYỀN PHÔI BÒ PHÂN LY GIỚI TÍNH ĐÔNG LẠNH  TẠI TRANG TRẠI BÒ SỮA TH TRUE MILK, NGHÏA ĐÀN, NGHỆ AN

Phạm Tuấn Hiệp1, Hà Đình Hiệu1, Lê Văn Thiện1, Hoàng Kim Giao2*

962
15NHỮNG TIẾN BỘ TRONG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SÂN: ỨNG DỤNG TRONG Y TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP

Nguyễn Văn Thuận

969
16THÔNG BÁO KẾT QUÂ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH SÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THỎ CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng2, Phan Ngọc Minh1, Nguyễn Thị Ước2, Dương Đ nh Long1, Nguyễn Khắc Tích1, Nguyễn Thị Hiệp2, Nguyễn Thị Nhung2, Nguyễn Việt Linh2, Bùi Xuân Nguyên1,2*

976
17THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH SÂN  CHO CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Bùi Xuân Nguyên1,2*, Nguyễn Thị Ước1,2, Dương Đình Long2, Phan Ngọc Minh2, Nguyễn Khắc Tích2

980


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN