Số 9 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 9 – 2021

Đăng ngày:17/08/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS
NÔNG HỌC AGRONOMY

Hiệu quả của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn hòa tan lân đến cải thiện sinh trưởng và năng suất ngô lai trồng trên đất phù sa trong đê tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong điều kiện nhà lưới
Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Lê Thị Mỹ Thu, Nguyễn Hồng Huế, Lê Vĩnh Thúc, Trần Chí Nhân, Nguyễn Minh Châu, Lý Ngọc Thanh Xuân …………………. 1135

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo cá Măng(Elopichthys bambusa Richardson, 1844)
Nguyễn Hải Sơn, Võ Văn Bình, Đặng Thị Lụa ………………………………………………………… 1143
Chất lượng tinh dịch và sự phát triển của vi khuẩn trong môi trường bảo quản tinh dịch lợn không chứa kháng sinh ở nhiệt độ thấp
Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Đặng Thái Hải, Phạm Kim Đăng ……………………………… 1150

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Thực trạng giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đất đai tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Phạm Phương Nam, Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Thường …………………………………………………………………………………………… 1159
Ứng dụng mô hình hồi quy trong định giá đất ở tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Phạm Thị Hà, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Trung …………………………………………….. 1169

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và cảnh báo tự động một số thông số môi trường trong các ao nuôi tôm
Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Kim Dung ……………………………………………………………… 1180
Thiết kế và chế tạo máy uốn tạo hình cánh vít không liên tục
Nguyễn Hữu Hưởng, Tống Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Hằng ………………………………… 1190
Nghiên cứu nhân nhanh Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino) bằng giâm cành trên hệ thống khí canh
Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Thu Hằng, Kim Thị Vân, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Đặng Thị Phương Anh, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Lâm Hải, Đặng Thị Thanh Tâm, Ninh Thị Thảo, Nông Thị Huệ, Nguyễn Xuân Trường ………………………………………………. 1204

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ngọc Mai, Lê Thị Kim Oanh, Đào Hồng Vân ……………. 1215
Ước lượng khả năng chấp nhận giá thịt lợn an toàn của người tiêu dùng trên địa bàn huyện Gia Lâm
Lê Thanh Hà, Đỗ Quang Giám, Trần Quang Trung ………………………………………………… 1229
Ảnh hưởng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự gắn kết của nhân viên tại các doanh nghiệp dịch vụ du lịch ở thành phố Cần Thơ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thoa ………………………………………………………. 1241
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định liên kết của hộ sản xuất rau an toàn với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Lê Thị Kim Oanh, Trần Thị Thanh Huyền, Đào Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Mai ……………. 1251

BÀI TỔNG QUAN REVIEW

Tổng quan về tín dụng cho phát triển trang trại
Nguyễn Mạnh Hưng, Phạm Tiến Thành, Phạm Bảo Dương …………………………………….. 1261
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Song …………………………………………………………………… 1270BÌA TẠP CHÍ KHNNVN