Số 8 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
N�NG H?C
1.SỬ DỤNG GIÁ THỂ GỐM KỸ THUẬT VÀ PHÂN CHẬM TAN TRỒNG CÂY RAU HÚNG BẠC HÀ (Mentha arvensisL.) TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Nguy?n Th? H�ng1, Nguy?n Van L?c1, �o�n Th? Y?n2, Truong Th? H?i3, Duong Th? H?ng Sinh3, Souksakhone Phetthavongsy4, Nguy?n Vi?t Long1* 1
1129
2.ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN LÂN PHỐI TRỘN VỚI DICARBOXYLIC ACID POLYMER (DCAP) LÊN NĂNG SUẤT KHOAI LANG, KHOAI MÌ VÀ KHOAI MỠ TRÊN ĐẤT PHÈN
L� Van Dang*, Tr?n Ng?c H?u, L�m Ng?c Phuong
1138
3.KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY TRONG VỤ HÈ THU TẠI TỈNH NGHỆ AN
L� Van Kh�nh1*, Tang Th? H?nh2, V� Th? Nhung3, Ph?m Van Cu?ng2
1145
4.NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH GỈ SẮT Ở ĐẬU TƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ LIÊN KẾT VỚI CHÚNG
Nguy?n Van Kh?i1,2*, Duong Xu�n T�2, Nguy?n Thanh Tu?n3, Nguy?n Van L�m2, Nguy?n Huy Chung4, �inh Xu�n Ho�n4, L� Th? Thanh2, Nguy?n Th? Thu2, Phan H?u
1155
5.ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON DƯA CHUỘT TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN
Nguy?n Th? Phuong Dung*, Ph?m Tu?n Anh, Tr?n Anh Tu?n
1162
CHAN NU�I – TH� Y – NU�I TR?NG TH?Y S?N
1.MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG TỚI TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN Salmonellaspp. Ở THỊT LỢN BÁN TẠI MỘT SỐ CHỢ THUỘC HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Cam Th? Thu H�*, Ph?m H?ng Ng�n
1171
2.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA BIỂU KIẾN DƯỠNG CHẤT CỦA KHẨU PHẦN SỬ DỤNG BỘT CÁ BIỂN VÀ BỘT CÁ TRA Ở GÀ SAO TĂNG TRƯỞNG
Nguy?n ��ng H?i 1*, Nguy?n Th? Kim ��ng2
1177
3.XÁC ĐỊNH ĐỘ TIÊU HÓA CỦA MỘT SỐ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus ovatus) DẠNG HÌNH VÂY NGẮN
Tr?n Th? N?ng Thu1*, Nguy?n H?u Ninh2, Tr?n Th? Muu2 Tr?n Th? Th?p Hi?u1, Nguy?n Tu?n �?t1
1185
4.ẢNH HƯỞNG LOẠI NỀN ĐÁY KHÁC NHAU LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA HẢI SÂM CÁT (Holothuria scabra) GIỐNG NUÔI TRONG BỂ
Nguy?n Th? Ng?c Anh
1190
T�I NGUY�N V� M�I TRU?NG
1.HIỆU QUẢ CỦA NHIỄM VI KHUẨN NỘI SINH THỰC VẬT LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT SẮN TRÊN ĐẤT PHÈN
L� Ng?c Thanh Xu�n1*, L� Van Dang2, Ng� Ng?c Hung2
1198
2.ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐẠM, LÂN, KALI ĐẾN CÂY CÀ CHUA TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ HỮU CƠ
Nguy?n Van Thao1*, Nguy?n Thu H�1, �? Nguy�n H?i2
1207
3.ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ NGHIÊN CỨU THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT 12 QUẬN NỘI THÀNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 – 2015
Nguy?n �?c Thu?n*, Ph?m Van V�n
1219
4.Solanum nigrumL., THỰC VẬT CÓ KHẢ NĂNG XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM CADMIUM
Nguy?n Th�nh Hung
1231
5.TUYỂN CHỌN GIỐNG ARBUSCULAR MYCORRHIZAE VÀ RHIZOBIUM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM THỰC VẬT LÀM TIỂU CẢNH TRONG KHUÔN VIÊN
Nguy?n Th? Minh*, Nguy?n Thanh Nh�n
1238
K? THU?T V� C�NG NGH?
1.ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHIẾT ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT LÁ BẦU ĐẤT (Gynuraprocumbens(Lour) Merr.) TRỒNG TẠI KHÁNH HÒA
Ph?m Th? Kim Quy�n1, Nguy?n Van Minh2, Nguy?n Th? H�n2*
1248
2.NHÂN GIỐNG in vitroLAN THANH ĐẠM TUYẾT NGỌC (CoelogynemooreanaSANDER EX ROLFE)
H�Yon Ni� Bing*, �?ng Th? Th?m, Nguy?n Th? Thanh H?ng, �inh Van Khi�m, N�ng Van Duy, Vu Kim C�ng, Qu�ch Van H?i, Tr?n Th�i Vinh
1261
3.PHỤC HỒI TRỤC MÁY XẺ ĐÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐẮP
T?ng Ng?c Tu?n1*, L� Van Tu�n2, Nguy?n H?u Hu?ng1*
1268
KINH T? X� H?I V� PH�T TRI?N N�NG TH�N
1.MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG BIỂN TẠI VỊNH NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA
Ph?m Th? Ng?c1*, Nguy?n Th? Duong Nga2, T� Dung Ti?n3
1277
2.LIÊN KẾT CHĂN NUÔI LỢN THEO HÌNH THỨC TỔ HỢP TÁC TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG
L� Th? Minh Ch�u1*, Tr?n Minh Hu?, Tr?n Th? H?i Phuong
1286
3.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ HAPRO MART HÀ NỘI
�?ng Th? Kim Hoa*, Nguy?n Th? Qu?nh Trang, Nguy?n Van Hu?ng, Tr?n H?u Cu?ng
1295


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN