Số 2 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.ỨNG XỬ CỦA HỘ NÔNG DÂN ĐỐI VỚI DỊCH BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
Nguyễn Thị Thu Huyền*, Phạm Văn Hùng
143
2.PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Đào Xuân Thắng1, Nguyễn Phượng Lê2*
151
3.XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA KHU DU LỊCH THIÊN CẦM Ở TỈNH HÀ TĨNH
Trương Thị Cẩm Anh1*, Nguyễn Viết Đăng2
159
4.PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Hữu Khánh1*, Nguyễn Thị Tâm Anh2
165
5.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Văn Nhiễm1*, Nguyễn Thị Minh Hiền2
173
6.SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Xuân Quyết1*, Phạm Thị Mỹ Dung2
183
7.RỦI RO TRONG TIÊU THỤ GÀ ĐỒI HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG
Mai Thị Huyền1,2*, Phạm Văn Hùng3
192
8.CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ TRÊN THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN NGƯ CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ
Nguyễn Hữu Thọ1*, Nguyễn Nguyên Cự2
202
9.THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
Lê Thị Hướng1*, Mai Thanh Cúc2
211
10.NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trần Minh Nguyệt1, Quyền Đình Hà2*
220
11.SINH KẾ CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK LẮK
Phan Xuân Lĩnh1*, Quyền Đình Hà2
229
12.Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Đỗ Thị Dinh1*, Ngô Thị Thuận2
238
13.PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Thị Thanh Hương1*, Nguyễn Mậu Dũng2
246
14.TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ NÔNG DÂN NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Trần Văn Cường1, Nguyễn Mậu Dũng2*
256
15.TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIÃN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH
Vũ Thị Hằng Nga1*, Trần Hữu Cường1, Trần Hoàng Long2
264
16.MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA HỘ DÂN ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LÀNG NGHỀ GỖ ĐỒNG KỴ, BẮC NINH 
Lê Thị Phương Dung1,3*, Nguyễn Hữu Đạt2, Nguyễn Thị Hương Giang1
274
17.PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN
Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga*
281
18.NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Thái Minh Tuấn1*, Nguyễn Xuân Thành2, Nguyễn Khắc Thời3
289
19.TEACHER JOB SATISFACTION IN VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF FORESTRY 
Tran Thanh Liem
297


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN