Số 5 - Năm 2012 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2012

Đăng ngày:25/09/ 2017
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1.Human Milk Oligosaccharides: Chemical Structure, Functions and Enzymatic Synthesis Các oligosaccharide từ sữa người: Cấu trúc hóa học, vai trò và sinh tổng hợp chúng bằng enzyme
Hoang Anh Nguyen, Thu Ha Nguyen, Dietmar Haltrich
693
2.Nghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng trẻ em bổ sung protein, canxi và kẽm từ thịt và xương con cóc Research Production of Child Nutritional Powder Supplements Protein, Calcium and Zinc from Toad Muscle and Bone
Ngô Xuân Dũng, Vũ Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hương, Đỗ Thị Thu Hiền
707
3.Nghiên cứu quy trình chế biến đồ uống từ bưởi và lô hội Research on Processing of Beverage from Pomelo and Aloe
Trần Thị Định Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Lan Hương, Đào Thiện, Nguyễn Thị Bích Thủy
714
4.Nghiên cứu sản xuất sản phẩm bột uống liền từ dịch trích ly lá dâu tằm (Morus alba L.) Việt Nam Research Producing the Instant Powder Product by Extracting Solution from Vietnam Mulberry Leaves (Morus alba L.)
Hoàng Thị Lệ Hằng
723
5.Research on the Change of 2-AP and Other Volatile Compounds in Processing Bun from Rice Nghiên cứu sự thay đổi cấu tử thơm 2-AP và các chất bay hơi khác trong qui trình chế biến bún từ gạo
Phan Phuoc Hien, J.D. Park, Truong Thi Bich Lieu
730
6.Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa – ứng dụng để sản xuất giấy chỉ thị phát hiện nhanh hàn the trong thực phẩm Study on Extraction and Separation of Anthocyanin from Hibiscus sabdariffa Calyx. Application to Produce the Rapid
Nguyễn Thị Hiển, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan
738
7.Nghiên cứu quy trình kỹ thuật chiết xuất và sử dụng 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP) trong lá dứa làm chất chuẩn để phân tích 2-AP trong gạo thơm Research on Extraction and Utilization of 2-AP from Pandanus’ Leaf as a Standard for Identification and Quantifi
Phan Phước Hiền, Trương Thị Bích Liễu
747
8.Khảo sát và so sánh hàm lượng petosan trong một số loại hạt ngũ cốc ở Việt Nam Determination and Comparison of Pentosan Content from Several Cereal Grain in Vietnam
Nguyễn Văn Lâm, Lại Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hương Thuỷ, Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Thị Bình
758
9.Ảnh hưởng của 1-MCP xử lý sau thu hoạch đến chất lượng và tổn thất trong bảo quản bơ The Effects of postharvest treatment with 1-Methylcyclopropene on Quality and Losses of Avocado Fruits in Storage 
Nguyễn Minh Nam, Phạm Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Tĩnh
764
10.Xây dựng quy trình sản xuất giống khởi động cho sản xuất chao từ nấm mốc Mucor elegans Manufacturing Protocol for the Starter Culture from Mold Mucor elegans 
Lê Minh Nguyệt, Phan Thị Phương Thảo
771
11.Những tính chất có lợi cho sức khỏe của các cấu phần từ màng cầu béo của sữa Health-Benificial Properties of Milk Fat Globule Membrane Components 
Lê Trung Thiên, Bùi Văn Miên
779
12.Mô hình hóa với các loại nấm mốc Modelling for Growth of Mould 
Đào Thiện, Trần Thanh Hòa, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Lan Hương
792
13.Ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene đến chất lượng bảo quản vải thiều (Litchi sinensis Sonn.) Effect of 1-Methylcyclopropene on the Storage Life of Litchi Fruits (Litchi sinensis Sonn.) 
Nguyễn Phan Thiết, Nguyễn Thị Bích Thủy
798
14.Nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng vitamin C, polyphenol và hoạt tính kháng oxi hoá của quả ổi trong quá trình chín Changes in Vitamin C, Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Guava Fruit During Ripening 
Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thu Thủy, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hương Thủy
805
15.Fatty Acid Composition including Trans Fatty Acids Content of Selected Vietnamese Instant Noodles Thành phần axít béo bao gồm axít béo dạng trans trong một số sản phẩm mì tôm Việt Nam 
Hoang Quoc Tuan, Vu Hong Son, Nguyen Thi Minh Tu


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN