Số 4 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – 2019

Đăng ngày:01/10/ 2019

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Thành phần sâu hại bộ cánh vảy trên ngô và diễn biến mật độ sâu xanh Helicoverpa armigera (Hübner) tại thủ đô Viêng Chăn, Lào    

Hatsada Virachack, Hồ Thị Thu Giang, Đặng Thị Dung…………………………………………….. 271

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh Carê trên chó tại Hà Nội   

Nguyễn Thị Huyền, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam…………………. 279

Xác định mức độ lưu hành virus lở mồm long móng ở trâu bò và nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh tại tỉnh Hà Tĩnh   

Nguyễn Trung Uyên, Nguyễn Đình Tường………………………………………………………………… 288

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cho huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La       

Nguyễn Đắc Lực, Cao Việt Hà………………………………………………………………………………… 295

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống điều khiển nhiệt tự động cho bộ phận gia nhiệt gián tiếp của máy sấy đa năng đảo chiều gió  sử dụng phụ phẩm nông nghiệp

Nguyễn Văn Điều, Hoàng Xuân Anh, Ngô Trí Dương, Bùi Quốc Huy………………………….. 304

Mô hình khảo sát động lực học hệ thống truyền động thủy cơ trên máy tự hành        

Đặng Đức Thuận, Bùi Việt Đức, Nguyễn Ngọc Quế…………………………………………………… 315

Áp dụng mô hình Moora và Copras để chọn nguyên liệu cho trồng nấm       

Trần Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Thảo, Phan Trọng Tiến, Lê Thị Minh Thùy………………….. 322

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Yếu tố ảnh hưởng tới quyết định vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam         

Lê Thị Thanh Hảo, Vũ Ngọc Huyên, Trịnh Quang Thoại…………………………………………….. 332

Cụm làng nghề: Một số lý luận và minh chứng với Hà Nội     

Nguyễn Xuân Hoản, Phạm Thị Mỹ Dung………………………………………………………………….. 341BÌA TẠP CHÍ KHNNVN