Số 1 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2017

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÁI SINH CÂY SẮN (Manihot esculenta Crantz) THÔNG QUA PHÔI SOMA TỪ LÁ CHƯA TRƯỞNG THÀNH
Đỗ Hải Lan, Lê Trần Bình, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà
1
2. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GEN KÉO DÀI LÓNG CỔ BÔNG (EUI) TRONG CHỌN DÒNG BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT Ở LÚA
Nông Thị Huệ, Nguyễn Trọng Tú, Bùi Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngân, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Trâm
7
3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU CỦA DÒNG LÚA MANG MỘT ĐOẠN NHIỄM SẮC THỂ TỪ GIỐNG Japonica ASOMINORI TRÊN NỀN DI TRUYỀN GIỐNG Indica IR24
Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Văn Cường
20
4. QUANG HỢP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA KHOAI SỌ (Colocasia ecsculenta var. esculenta) Ở THỜI KỲ BẮT ĐẦU PHÂN HÓA CỦ VÀ THỜI KỲ TĂNG NHANH TÍCH LŨY VÀO CỦ NGỪNG SINH TRƯỞNG THÂN LÁ
Dương Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Ny
27
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐA HÌNH DI TRUYỀN TRÊN GEN GHSR ĐẾN CHẤT LƯỢNG THỊT Ở GÀ TÀU VÀNG
Đỗ Võ Anh Khoa, Châu Thiện Ngọc, Lê Công Triều, Nguyễn Huy Tưởng
36
2. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS CA RÊ PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Trần Văn Nên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Thanh, Lương Quốc Hưng
44
3. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) GHÉP VỚI CÁ DIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN GIAO THỦY, NAM ĐỊNH
Kim Văn Vạn, Ngô Thế Ân
58
4. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI TÔM VEN BIỂN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, NGHỆ AN
Bùi Đắc Thuyết, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Thị Vân
64
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN MẠNG SINH HỌC ĐỂ DỰ ĐOÁN CÁC GENE GÂY BỆNH
Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Lê Đức Hậu
73
2. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Bacillus spp. TỪ DẠ CỎ BÒ CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME  – GLUCANASE VÀ BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME
Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Vĩnh Hoàng
85
3. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUYỂN GEN ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ ĐỂ CẢM ỨNG TẠO RỄ TÓC KHỔ QUA RỪNG (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.)
Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Thị Đào, Bùi Minh Trí
92
4. ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME GIỮ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA RAU CẢI XANH (Brassica juncea) TRỒNG TRÊN GIÁ THỂ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phùng Thị Thu Hà
100
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI VINAMILK TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đặng Thị Kim Hoa, Bùi Hồng Quý
107
2. HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NẤM RƠM (Volvariella volvacea) NGOÀI TRỜI Ở HUYỆN LONG MỸ, HẬU GIANG
Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Quyến Hương
118
3. NĂNG LỰC CANH TRANH VỀ GIÁ CÁ NGỪ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ GIAI ĐOẠN 2006 – 2015
Lưu Văn Huy, Nguyễn Hữu Ngoan, Nguyễn Tiến Hưng
128


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN