Số 6 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – 2018

Đăng ngày:05/12/ 2018

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.]
Vũ Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Ngọc Lan, Phạm Văn Cường …………………………………………………………………………………………………… 539
Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm
(Cucumis melo L.)

Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Phạm Quang Tuân, Vũ Văn Liết, Nguyễn Trung Đức, Đoàn Thị Yến ………………………………………………………………………………………………………… 552
Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất
của cây kim ngân (Lonicera japonica Thunb.) tại Thanh Trì – Hà Nội

Ninh Thị Phíp, Đỗ Thị Bé………………………………………………………………………………………… 563

CHĂN NUÔI-THÚ Y-NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE-VETERINARY MEDICINE-AQUACULTURE

Đánh giá khả năng giao tiếp (Quorum sensing) giữa vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp
với Vibrio alginolyticus

Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thế Việt, Phan Thị Vân, Trương Thị Mỹ Hạnh ………………………………………………………………………………………………………………………….. 571
Sử dụng nấm Pleurotus eryngii trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Quang Tuấn…………………………………………. 578
Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của vịt Cổ Lũng
Nguyễn Bá Mùi, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Duy ………………………………………………………… 585

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
Chu An Trường, Vũ Thị Bình …………………………………………………………………………………… 591
Xây dựng vùng giá đất khu vực nông thôn: Trường hợp nghiên cứu xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Phạm Sỹ Liêm, Trần Văn Tuấn ………………………………………………………………………………… 601

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Bùi Đức Thịnh, Mai Thanh Cúc ……………………………………………………………………………….. 613BÌA TẠP CHÍ KHNNVN