Số 11 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – 2020

Đăng ngày:28/10/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Tuyển chọn một số giống cây trồng thích hợp cho vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Trọng Trang, Vũ Đình Hòa, Hà Thị Thanh Bình……………………………………………..899
Tuyển chọn giống ớt thích hợp vụ thu đông tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Đặng Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Đỗ Thị Hường…………………………………………………….908
Xác định liều lượng bón phân hữu cơ vi sinh thay thế phân vô cơ thích hợp cho sản xuất rau ăn lá an toàn trong vụ hè thu ở miền Bắc Việt Nam
Trần Thị Minh Hằng, Phạm Văn Cường, Trần Thị Thiêm, Bùi Ngọc Tấn,
Hà Thị Quỳnh…………………………………………………………………………………………………………917

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu kích thích sinh sản của cá trê đồng (Clarias fuscus lacepède, 1803)
Lưu Văn Biên, Thái Thanh Bình, Nguyễn Đức Khiêm………………………………………………….929
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục và chu kỳ sinh sản của ốc bươu đồng (Pila polita) phân bố ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo ……………………………………………………………………………….938
Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm canthaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn ưa mặn vào thức ăn đến sinh trưởng và màu sắc thịt cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Trần Thị Mai Hương, Đỗ Văn Thịnh, Cao Thị Linh Chi, Lê Văn Khôi,
Đặng Việt Anh, Trần Quốc Toàn, Trần Thị Thúy Hà ………………………………………………….948
So sánh hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình luân canh Artemia – tôm và chuyên canh
Huỳnh Thanh Tới, Trần Thị Kim Muội, Nguyễn Thị Hồng Vân …………………………………….955

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Isolation and selection of chitinase-producing bacteria with antifungal activity against
Fusarium oxysporum from lilium rhizosphere soil
Tran Thi Hong Hanh, Tran Thi Dao, Le Thi Ngoc An, Lam Thuong Thuong………………….965

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tại chi cục thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đỗ Quang Giám, Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Xuân Điệp……………..976
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Lê Thị Thanh Hảo, Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Văn Song, Bùi Thị Nga,
Nguyễn Quảng Nam………………………………………………………………………………………………..986
Nhu cầu nhân lực trình độ đại học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Việt Nam
Nguyễn Văn Phương, Đỗ Quang Giám, Bùi Thị Nga, Ngô Thị Thu Hằng,
Trần Hữu Cường…………………………………………………………………………………………………….997
Đánh giá nhu cầu học sau tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh lớp 12 tỉnh Bắc Ninh
Lê Thị Phương Dung, Bùi Thị Hường, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Quỳnh Lan,
Võ Nam Thắng, Trần Đăng Khải…………………………………………………………………………….1009
Đánh giá tác động của việc chuẩn hóa sản phẩm trong sản xuất lúa theo vietgap của hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Trần Minh Hùng, Lê Cảnh Dũng, Đặng Thị Bảo Trang……………………………………………..1018
Giảm nghèo trong các dân tộc thiểu ở Việt Nam: Thực trạng, quan điểm và định hướng chính sách
Đỗ Kim Chung, Đặng Xuân Phi……………………………………………………………………………1026
Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Quốc Chỉnh, Trần Hữu Cường …………………………………1036
Tổng quan về di cư và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế
Đồng Thanh Mai, Tô Thế Nguyên, Trần Văn Đức……………………………………………………..1046BÌA TẠP CHÍ KHNNVN