Số 11 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – 2019

Đăng ngày:28/04/ 2020

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Nghiên cứu hoạt tính đối kháng (Allelopathy) của thân, lá cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) tới khả năng sinh trưởng của cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới
Phan Trung Thắng, Nguyễn Văn Viên, Khuất Hữu Trung, Trần Đăng Khánh ………………..891
Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh bón thay thế phân vô cơ đến sinh trưởng và năng suất cà chua và dưa chuột
Trần Thị Thiêm, Phạm Văn Cường, Trần Thị Minh Hằng, Bùi Ngọc Tấn,
Hà Thị Quỳnh…………………………………………………………………………………………………………901
Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng ngắt đêm đến khả năng ra hoa, đậu quả trái vụ và năng suất của giống thanh long ruột đỏ TL5 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Hùng, Đoàn Văn Lư ………………………………………..909

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu sự lưu hành của Bovine Coronavirus gây tiêu chảy ở bò tại Hà Tĩnh và Nghệ An
Vũ Thị Ngọc, Bùi Thị Phương Thảo, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp,
Lê Văn Trường, Cao Thị Bích Phượng, Lê Văn Phan …………………………………………………916
Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hình thái tổ trứng và đánh giá sức sinh sản ốc bươu đồng (Pila polita)
Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo ……………………………………………………………………………….925

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Thiết kế và chế tạo một số chi tiết chính của máy uốn gập kim loại
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Hữu Hưởng………………………………935

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
Nguyễn Thị Huyền Châm, Phạm Bảo Dương, Nguyễn Tất Thắng …………………………………946
Hiệu quả kinh tế của các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi lợn của hộ nông dân tỉnh Hải Dương
Trần Văn Quân, Trần Đình Thao, Nguyễn Thọ Quang Anh………………………………………….955BÌA TẠP CHÍ KHNNVN