Số 2 - Năm 2010 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2010

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Một số sâu hại quan trọng thuộc bộ cánh vảy trên rau họ hoa thập tự vụ xuân 2009 tại Hà Nội và hiệu quả phòng trừ chúng của thuốc sinh học Bitadin WP (Some Important Lepidopterous Insect Pests on Crucifereae in Spring Season 2009 in Hanoi and the Effectiv
Đặng Thị Dung, Phan Thị Thanh Huyền
187
2.Nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi trồng giống lan hài quý P. hangianum perner gurss (Hài Hằng) thu thập ở Việt Nam (Study on In-Vitro Propagation and Culture of Paphiopedilum hangianum Accession Collected in Vietnam)
Hoàng Thị Giang, Nguyễn Quang Thạch, Mạch Hồng Thắm, Đỗ Thị Thu Hà
194
3.Ảnh hư¬ởng của l¬ượng đạm bón tới năng suất cỏ VA 06 trên đất xám feralit huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang (Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield of Grass VA 06 on Ferralit Acrisols of Yen Son District – Tuyen Quang Province)
Cao Việt Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền
202
4.Nghiên cứu tạo củ in vitro ở cây hoa layơn Gladiolus ‘Cartago’ (In vitro Corm Production of Gladiolus ‘Cartago’)
Nông Thị Huệ, Nguyễn Thị Phương Thảo
209
5.Kết quả bước đầu tuyển chọn giống xoài địa phương tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Initial Results on Clone Selection of Local Mangoes Grown in Yen Chau District, Son La Province)
Phạm Thị Hương
217
6.Ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. et Hook. f.) trong vụ xuân 2009 tại Gia Lâm – Hà Nội (Effect of Plant Densities on the Growth, Development and Yields of Angelica dahur
Ninh Thị Phíp, Chu Quang Huy
223
7.Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và năng suất cà chua trong vụ xuân hè (Influence of the Nutrient Solution and Temperature on Growth and Yield of Tomato Grown Using Aeroponic Technique in Spring-Summer Season)
Nguyễn Quang Thạch, Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thị Lành
232
CHĂN NUÔI – THỦY SẢN – THÚ Y
1.Đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của lợn Bản nuôi tại Điện Biên (Conformational Characteristics and Productive Performance of Ban Pigs Raised in Dien Bien)
Phan Xuân Hảo, Ngọc Văn Thanh
239
2.Nghiên cứu đặc tính sinh học phân tử của sán dây Echinococcus (A Study on Molecular Characteristics of Echinococcus)
Nguyễn Thị Lan, Phạm Thanh An
247
3.Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, f1 (Bách Thảo x Cỏ) và con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Ninh Bình – Carcass Performance and Meat Quality of Co Goats, F1 (Bach Thao x Co) and Crossbreds of Boer x F1 (Bach Thao x Co) Raised in Ninh Binh P
Nguyễn Bá Mùi và Đặng Thái Hải
258
4.Sử dụng thân lá ủ chua làm thức ăn nuôi bò thịt tại Bắc Giang- Using Ensilaged Groundnut Haulm as Feed for Beef Cattle in Bac Giang Province
Mai Thị Thơm, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú
263
5.Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Yorkshire x Móng Cái) với đực giống Duroc, Landrace và F1(Landrace x Yorkshire) nuôi tại Bắc Giang – Reproductivity of F1(Yx MC) Sows and Meat Productivity of D (YxMC), L (Yx MC) and (L xY) (Yx MC) Rea
Vũ Đình Tôn, Nguyễn Công Oánh
269
6.Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein thô và lysine trong khẩu phần đến sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của vịt CV Super M nuôi thịt- Effects of Diet Metabolizable Energy, Crude Protein and Lysine Levels on Growth and Feed Conversi
Trần Quốc Việt, Đặng Thái Hải
277
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Đánh giá đặc tính sinh học và định tên nấm dùng trong xử lý phế thải nông nghiệp – Biological Assessment and Classification of Micro – Fungus Used for Agricultural Waste Treatment
Đinh Hồng Duyên, Phạm Thị Thảo Nguyên, Phạm Thuý Kiều
287
2.Đánh giá chất lượng nước mặt tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – Assessment of Surface Water Quality in Laivu Commune, Kimthanh District,Haiduong Province
Cao Trường Sơn, Lương Đức Anh, Hoàng Khai Dũng, Hồ Thị Lam Trà
296
3.Ảnh hưởng của tải lượng NH4+ đến hiệu suất xử lý Amoni đối với nước ngầm tại khu vực Bồ Đề (Gia Lâm)- Effect of Mass Transfer NH4+ on Ammonion Treatment Efficiency of Underground Water in the Area Bo De (Gia Lam)
Lê Thị Ngọc Thụy
304
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Kết quả bước đầu về nghiên cứu thiết kế và chế tạo công cụ làm đất bảo tồn cho cây trồng cạn – Preliminary Results on Designing and Manuafacturing Equipment for Conservation Tillage of Upland Crops
Hoàng Thị Chắt, Lương Thị Minh Châu, Lương Ngọc Hà, Nguyễn Trung Dũng
311
2.Ảnh hưởng của việc thay đổi môi trường ôxy hóa khử bằng sục khí đến tiêu thụ đường ở nấm men bia Saccharomyces cerevisiae- Impact of Modification of Redox Environment by Gases on Sugar Consumtion by the Brewing Yeast Saccharomyces cerevisiae
Phạm Thu Hà, Geneviève Mauvais, Catherine Vergoignan, Rémy Cachon, Gilles Feron
319
3.Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp – Application of Computer Vision Technique in Agriculture
Lê Vũ Quân, Trịnh Gia Cường, Châu Hồng Bình
327
4.Mô hình toán học và tính ổn định tuyệt đối của mạng thần kinh nhân tạo – Mathematical Models and Absolute Stability of Neural – Networks 
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
335
5.Tổng hợp một số Benzaldehyde (2,3,4,6- Tetra – O – Axetyl- β – D – Galactopyranozyl) Thiosemicacbazon thế bằng phản ứng trong lò vi sóng và chưng cất hồi lưu – Synthesis of some Substituted Benzaldeyde (2,3,4,6- Tetra – O – Acetyl – β – D -Galactopyranosy
Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Thành
344
KINH TẾ XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Tổng quan về biến đổi khí hậu và những thách thức trong phân tích kinh tế biến đổi khí hậu ở Việt Nam – Overview of Climate Change and Challenges in Economic Analyses of Climate Change in Vietnam
Nguyễn Mậu Dũng
350
2.Những đặc điểm nhân cách sáng tạo nổi bật của sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – The Characteristics of Creative Highlights by Students of Hanoi University of Agriculture
Đặng Thị Vân


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN