Số 3 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – 2018

Đăng ngày:04/07/ 2018

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Cải thiện độ ngọt của các dòng ngô nếp bằng phương pháp lai trở lại
Phạm Quang Tuân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Việt Long, Vũ Văn Liết,
Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Nguyệt Anh…………………………………………………………….. 197

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Làm giàu protein của bã sắn bằng đường hóa và lên men đồng thời
Dương Thu Hương, Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp, Ngô Thị Huyền Trang,
Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Văn Hạnh …………………………………………………………………………… 207

Khảo sát đặc điểm các enzyme thủy phân protein  ở các giai đoạn ấu
trùng và hậu ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain)
Trần Nguyễn Duy Khoa, Lý Thị Yến Mi, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án,
Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Ngọc Hải……………………………………………………………………… 215

Một số đặc điểm bệnh lý của lợn rừng nuôi mắc dịch tiêu chảy cấp  do
virus ped (Porcine Epidemic Diarrhea)
Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Vũ Sơn, Phạm Hồng Ngân, Nguyễn Hữu Nam ………………….. 223

Thiết lập phản ứng multiplex PCR phục vụ nghiên cứu cá chim vây vàng
(Trachinotus spp.)
Lưu Thị Hà Giang, Đặng Thị Nguyên, Trần Thị Thúy Hà, Phan Thị Vân …………………….. 232

Kết quả nuôi vỗ ốc bươu đồng (Pila polita Deshayes, 1830)  dưới ảnh
hưởng của các hàm lượng đạm khác nhau trong thức ăn
Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo, Võ Thị Kiều Diễm…………………………………………………… 241

Ảnh hưởng của hóa chất và các phương pháp tác động đến hiệu quả sinh
sản của vọp Geloina sp. có nguồn gốc từ u Minh Thượng, Kiên Giang
Ngô Thị Thu Thảo, Danh Nhiệt, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Niệm…………………………… 250

Nghiên cứu phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của virus PED
(Porcine Epidemic Diarrhea Virus)
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trương Quang Lâm, Trịnh Đình Thâu,
Ngô Thị Hạnh………………………………………………………………………………………………………… 257

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của các loại phân viên nhả chậm đến sinh trưởng  và năng suất
giống ngô NK66 tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thế Hùng, Trần Thị Thiêm, Nguyễn Tất Cảnh ……………….. 268

Xác định các thông số để xây dựng quy trình công nghệ  chưng cất tinh dầu
lá tía tô
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bùi Quang Thuật, Lê Danh Tuyên ……………………………………….. 275

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi trong sản xuất, tiêu thụ lợn thịt
ở một số tỉnh của Việt Nam
Hoàng Vũ Quang…………………………………………………………………………………………………… 282BÌA TẠP CHÍ KHNNVN