Số 7 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – 2022

Đăng ngày:19/07/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Phát triển và chọn lọc các dòng ngô trái cây giàu anthocyanin
Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Nguyệt Anh,
Vũ Thị Xuân Bình, Vũ Văn Liết ………………………………………………………………………………..853
Phân lập, tuyển chọn và định danh vi khuẩn nội sinh cố định đạm trong cây đinh lăng
(
Polyscias fruticosa L. Harms)

Lê Thị Mỹ Thu, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Hồng Huế, Lê Vĩnh Thúc, Trần Chí Nhân,
Lý Ngọc Thanh Xuân, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Quốc Khương …………………………….. 863
Đặc điểm hình thái và giải phẫu của một số mẫu giống rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) DC.)
Ninh Thị Phíp, Vũ Thị Hoài, Nguyễn Thị Ngà ……………………………………………………………873

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu sự lưu hành của Rotavirus gây tiêu chảy ở bò tại Nghệ An và vùng phụ cận
Vũ Thị Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang,
Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Lê Văn Trường, Bùi Thị Phương Thảo ………………….. 883
Ước tính hệ số lây nhiễm cơ bản và tỉ lệ bao phủ vacxin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi ở
các trại lợn thịt quy mô lớn

Mai Thị Ngân, Vũ Thị Ngọc, Trương Hà Thái ……………………………………………………………892
Mô hình hoá động thái sinh trưởng để ước tính khối lượng, tăng khối lượng và tuổi giết thịt phù hợp của gà Mía thương phẩm
Hoàng Anh Tuấn, Hà Xuân Bộ, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Xuân Trạch,
Nguyễn Hoàng Thịnh, Bùi Hữu Đoàn………………………………………………………………………. 900
Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Mycoplasma hyorhinis ở lợn nuôi tại tỉnh Hưng Yên
Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Lan, Đào Lê Anh,
Lê Thị Trang, Vũ Thị Ánh ……………………………………………………………………………………….911

999
Nghiên cứu thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobranchium rosenbergii De man, 1879)
toàn đực hai giai đoạn tại Hải Phòng

Đặng Thị Thanh, Nguyễn Trung, Nguyễn Thị Tài ……………………………………………………… 920
Xác định bãi đẻ và bãi ương giống của các đối tượng nguồn lợi có giá trị kinh tế tại các hệ sinh thái ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Đặng Đỗ Hùng Việt, Nguyễn Đức Thế, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Văn Long,
Nguyễn Văn Quân ………………………………………………………………………………………………… 931

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng hệ sợi nấm mỡ Agaricus blazei Murill Ab-1
Trần Thu Hà, Trần Thùy Linh, Nguyễn Duy Trình, Nguyễn Văn Giang ………………………. 943
Đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. VNUA30 có khả năng đối kháng
với một số nấm gây bệnh trên cây trồng

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Đào,
Nguyễn Xuân Cảnh ………………………………………………………………………………………………. 954

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFPG) của các hộ trồng lúa Jasmine tại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2017-2019
Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đặng …………………………………………………………………………. 965
Phát triển chăn nuôi gà thịt của hộ nông dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Phùng Huy Vinh, Nguyễn Công Tiệp, Ninh Xuân Trung, Ngô Thị Thuận …………………….. 977
Thực trạng và giải pháp huy động vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Trần Tuấn Sơn, Hồ Ngọc Ninh, Quách Tất Liêm ……………………………………………………….987BÌA TẠP CHÍ KHNNVN