Số 11 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – 2021

Đăng ngày:27/10/ 2021

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Xác định biện pháp kỹ thuật cho sử dụng máy gieo sạ và bón phân giống lúa ĐH12 tại Đồng bằng sông Hồng
Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Hòa, Lê Văn Huy, Trần Thị Huyền,
Nguyễn Thanh Hải, Hà Văn Đuyền ……………………………………………………………………….. 1421

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Năng suất thân thịt và chất lượng thịt của gà lai F1(Hồ × Lương Phượng)
Hà Xuân Bộ, Đặng Thúy Nhung …………………………………………………………………………….1428
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Trần Thị Hà, Trương Hà Thái, Nguyễn Văn Giáp, Chu Thị Thanh Hương,
Lại Thị Lan Hương……………………………………………………………………………………………….1436
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bê lai F2[BBB × F1(BBB × Lai Sind)] giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi nuôi tại Hà Nội
Trần Bích Phương, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Nguyệt………………………………………… 1446
Ảnh hưởng của chế phẩm đất hiếm hữu cơ trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và chất lượng thịt gà
Trần Thị Bích Ngọc, Bùi Thị Hồng, Cao Đình Thanh, Ngô Văn Tuyến, Vương
Hữu Anh, Phạm Kim Đăng …………………………………………………………………………………… 1453
Ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn Lactobacilus rhamnosus Saccharomyces cerevisiae đến lượng thức ăn thu nhận, tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt lợn
Trần Hiệp, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Xuân Hoàng, Chu Mạnh Thắng ………………………. 1462
Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh sắc tố carotenoid của nấm men đỏ Rhodotorula
Nguyễn Thị Tuyết Lê, Lê Việt Phương, Bùi Quang Tuấn, Bùi Huy Doanh …………………..1471

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Phạm Phương Nam, Trần Việt Hoàng …………………………………………………………………….1479

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus subtilis NL812 có khả năng sinh enzyme β-glucosidase
để chuyển hóa ginsenoside từ tam thất

Vũ Duy Nhàn, Trịnh Đắc Hoành, Đỗ Vĩnh Trường, Lê Thị Hoàng Yến, Trần
Huyền Thanh, Nguyễn Đức Doan, Nguyễn Thị Hương Nhu ……………………………………… 1489
Áp dụng quy hoạch tuyến tính vào lập tiến trình và điều chỉnh dự án
Nguyễn Hải Thanh ……………………………………………………………………………………………….1499
Tối ưu hóa thành phần môi trường lên men thu sinh khối vi khuẩn Pseudomonas stutzeri bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM)
Trương Phước Thiên Hoàng, Lê Phước Thọ, Vũ Phú Quang, Nguyễn Phú Hòa,
Nguyễn Văn Thống, Phạm Công Hoạt …………………………………………………………………….1509
Ảnh hưởng của một số nguồn cacbon, nitơ và muối khoáng đến sinh trưởng hệ sợi nấm ngân nhĩ Tremella fuciformis Tre-1
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thu Hà, Nguyễn Duy Trình ………..1522
Nhân nhanh in vitro dâu tây (Fragaria × ananassa Duch) giống “Sunraku” nhập nội từ Nhật Bản
Nguyễn Xuân Trường, Trần Thị Mỹ Duyên, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thanh Hải ………………1531

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đánh giá tác động nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo tại 3 tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Trần Minh Hùng, Lê Cảnh Dũng ……………………………………………………………………………1544
Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Tô Thị Thùy Trang, Trần Văn Đức, Nguyễn Thành Công ………………………………………….1555BÌA TẠP CHÍ KHNNVN