Ban biên tập - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ban biên tập

Đăng ngày:18/05/ 2021

TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Trần Đức Viên

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

STTHỌ TÊNĐƠN VỊLĨNH VỰCNHIỆM VỤ
1.GS.TS. Trần Đức ViênHọc viện NNVNNông họcTổng Biên tập
2.GS.TS. Nguyễn Xuân TrạchHọc viện NNVNCN-TY-TSPhó Tổng biên tập
3.GS.TS. Vũ Văn LiếtHọc viện NNVNNông họcỦy viên
4.PGS.TS. Nguyễn Đức TùngHọc viện NNVNNông họcỦy viên
5.GS.TS. Nguyễn Thị LanHọc viện NNVNCN-TY-TSỦy viên
6.PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ LệHọc viện NNVNCN-TY-TSỦy viên
7.TS. Nguyễn Văn GiápHọc viện NNVNCN-TY-TSỦy viên
8.GS.TS. Vũ Đình TônHọc viện NNVNCN-TY-TSỦy viên
9.PGS.TS. Đỗ Đức LựcHọc viện NNVNCN-TY-TSỦy viên
10.PGS.TS. Trần Nắng ThuHọc viện NNVNCN-TY-TSỦy viên
11.GS.TS. Nguyễn Văn SongHọc viện NNVNKinh tếỦy viên
12.GS.TS. Đỗ Kim ChungHọc viện NNVNKinh tếỦy viên
13.PGS.TS. Cao Việt HàHọc viện NNVNTNMTỦy viên
14.PGS.TS. Đỗ Văn NhạHọc viện NNVNTNMTỦy viên
15.TS. Nguyễn Thị Bích YênHọc viện NNVNTNMTỦy viên
16.PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh ThủyHọc viện NNVNKT
Công nghệ
Ủy viên
17.TS. Nguyễn Thanh HảiHọc viện NNVNKT
Công nghệ
Ủy viên
18.PGS.TS. Nguyễn Xuân CảnhHọc viện NNVNKT
Công nghệ
Ủy viên
19.PGS.TS. Nguyễn Thị ThủyHọc viện NNVNCNTTỦy viên
20.GS.TS. Lê Huy HàmViện Di truyền Nông nghiệpNông họcỦy viên
21.PGS.TS. Nguyễn Văn BộViện Khoa học Nông nghiệpNông hóaỦy viên
22.GS.TS. Lê Đức NgoanĐại học HuếCN-TY-TSỦy viên
23.PGS.TS. Trương Văn DungHội Thú yCN-TY-TSỦy viên
24.GS.TS. Nguyễn Kim LợiĐại học Nông lâm Thủ ĐứcTNMTỦy viên
25.GS.TS. Vũ Đức LậpHọc viện Kĩ thuật Quân sựCơ khí
động lực
Ủy viên
26.GS.TS. Hoàng Văn ChâuĐại học Ngoại thươngKinh tếỦy viên


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN