Số 4 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – 2020

Đăng ngày:18/06/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS
NÔNG HỌC AGRONOMY

Đánh giá ảnh hưởng của lượng phân bón và lượng hạt giống gieo thẳng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống lúa cực ngắn ngày DCG72 tại Nghệ An
Tăng Thị Hạnh, Phạm Văn Cường, Võ Thị Nhung ……………………………………………………… 239
Ảnh hưởng của mức bón đạm cho đậu xanh trồng xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn và năng suất mía tại Long Mỹ – Hậu Giang
Nguyễn Quốc Khương …………………………………………………………………………………………….. 248

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà mái đông tảo và F1(Đông Tảo × Lương Phượng)
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Chí Thành, Vũ Đình Tôn ……………………….. 255
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Tre Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Văn Duy, Vũ Đình Tôn ……………………… 262
Lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và phát thải khí mêtan của bò giai đoạn cạn sữa khi ăn khẩu phần bổ sung dầu bông 
Chu Mạnh Thắng, Trần Hiệp …………………………………………………………………………………… 271

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Nghiên cứu các yếu tố hạn chế của đất trồng cam ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Ngô Thị Dung, Cao Việt Hà, Vũ Thị Xuân…………………………………………………………………. 279

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã TCP ở cây bưởi (Citrus grandis)
Chu Đức Hà, Nguyễn Thu Hường, Bùi Thị Thu Hương, La Việt Hồng, Lê Thị Ngọc Quỳnh, Phạm Phương Thu , Nguyễn Văn Lộc ………………………………………….. 289

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành nội vụ của thành phố Hà Nội 
Vi Tiến Cường, Đỗ Văn Viện …………………………………………………………………………………… 297
Quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi gà đồi của các hộ nông dân huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Mậu Dũng, Dương Văn Vỹ, Trần Thị Phương Chi ………………………………………….. 306BÌA TẠP CHÍ KHNNVN