Số 12 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2018

Đăng ngày:22/04/ 2019

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase      

Nguyễn Duy Hưng, Hà Viết Cường, Hoàng Chúng Lằm…………………………………………… 1025

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Hon Chu    

Saykham Souksanith, Đặng Vũ Bình……………………………………………………………………….. 1039

Hiện trạng nguồn lợi cá và động vật thân mềm ở hồ Tây – Hà Nội         

Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Đức Tuân, Kim Thị Thoa, Vũ Thị Hồng Nguyên,
Nguyễn Thị Hạnh Tiên………………………………………………………………………………………….. 1049

Một số đặc điểm hình thái và cấu trúc vi thể tuyến muối của giống vịt biển 15 Đại Xuyên 

Vương Lan Anh, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Bá Tiếp…………………………………………………………………………………………………………………………… 1059

Phân lập và xác định serotyp của các chủng vi khuẩn Haemophilus parasuis phân lập từ lợn
tại tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nam 

Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Huyên……………….. 1068

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Thiết kế, chế tạo máy trộn sấy trong sản xuất phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh từ phân gia cầm

Hoàng Xuân Anh, Tống Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Hưởng…………………………………………. 1079

Thiết kế và chế tạo mô hình máy dập mini sử dụng khí nén để biến dạng phôi kim loại tấm

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Hưởng…………………………………………………………… 1092

Sự biến đổi chỉ tiêu phát triển, hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của đậu tương và đậu xanh trong quá trình nảy mầm         

Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Thanh……………………………………………………………………… 1103

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia của hộ gia đình trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Trà Vinh         

Diệp Thanh Tùng, Phan Thị Thanh Nhàn………………………………………………………………… 1112

Thực trạng vay và sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Ngọc Huyên, Lê Thị Thanh Hảo………………………………………………………………………… 1120

THÔNG TIN KHOA HỌC
MINIREVIEW

Bệnh dịch tả lợn châu Phi – tình hình nghiên cứu sản xuất vacxin và kinh nghiệm ứng phó của các nước

Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam, Bùi Trần Anh Đào, Bùi Thị Tố Nga,
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa………………………………………………………………………….. 1131BÌA TẠP CHÍ KHNNVN