Hướng dẫn cách trình bày đơn vị, dấu, công thức và viết tắt trong bài báo khoa học - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn cách trình bày đơn vị, dấu, công thức và viết tắt trong bài báo khoa học

Đăng ngày:29/06/ 2019
 1. CÁCH TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ
  STTNội dungVí dụ
  1Các đơn vị đơn lẻ: %, ‰, oC, oF, g, mg, kg, µg, mm, m, km….. (viết liền đơn vị sau giá trị)5%, 5‰, 37oC
  100mg, 50µg
  2Các đơn vị ghép còn lại: (viết cách đơn vị sau giá trị)
  tấn/ha
  tạ/ha
  5 tấn/ha
  0,3 tấn/ha
  1 tấn/ha
  3Đơn vị tiền tệ
  (viết đơn vị tiền tệ trước giá trị)
  100 triệu đồng,
  100 nghìn đồng
  10 đô la
  3 tỉ đồng
  100.000 đô la Mỹ
  1 triệu đô la Mỹ
  4Quy đổi tiền tệ
  (viết đơn vị tiền tệ sau giá trị)
  76,5 triệu đồng/ha (≈3473,1 đô la Mỹ/ha)
  5triệu đồng/ha/năm5 triệu đồng/ha/năm
  6LSD5%, LSD0,05LSD0,05
  7P <0,05 (p-value <0,05)
  Chữ P viết hoa, không in nghiêng, để cách sau P, viết liền dấu “<” và giá trị
  P <0,05
 2. CÁCH TRÌNH BÀY DẤU, KÝ HIỆU
  STTNội dungVí dụ
  1Dấu gạch ngang nằm giữa khoảng giá trị hoặc khoảng năm hoặc trước số âm (viết liền)3-4mm; 1984-1990
  2Dấu gạch ngang xuất hiện với ý nghĩa giải thích hoặc nêu địa danh hoăc trong cụm danh từ ghép (viết cách với tiếng Việt, viết liền với tiếng Anh)Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
  Tình hình kinh tế - xã hội
  3Các ký hiệu toán học như: +, -, <, >, =, ± viết có dấu cách trước và sau N = 15
  45 ± 0,5mg
  4Dấu nhân Viết bằng ký hiệu toán học ×
 3. CÁCH VIẾT CÔNG THỨC
  Các ký hiệu và số mũ được trình bày rõ ràng, chú thích nghĩa cho tất cả các ký hiệu ngay ở lần sử dụng đầu tiên. Công thức toán học dùng Equation. Đối với công thức hoá học, hoá trị ion cần được ghi rõ như Ca2+ hoặc SO42- , không dùng Ca++ hoặc SO4. Số đồng vị phóng xạ phải viết trước ký hiệu, ví dụ: 18O hoặc (15NH4)2SO4.Đối với mức tin cậy thống kê khi so sánh cặp đôi chú thích dưới bảng, phải nói rõ các mức ý nghĩa tương ứng P <0,05, P <0,01 và P <0,001. 
 4. CHỮ LATINH/ THUẬT NGỮ
  Đối với thực vật, côn trùng, động vật và vi sinh vật khi trình bày lần đầu tiên trong tóm tắt và bài báo cần kèm theo tên khoa học (tên kép La tinh). Đối với thuật ngữ dùng cho đất, hệ thống phân loại quốc tế {ví dụ: hệ thống FAO-UNESCO hoặc hệ thống phân loại đất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)} có thể dùng làm tài liệu tham khảo, khi trình bày hệ thống phân loại địa phương.


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN