Số 5 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2017

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẤT, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM ĐỊA SÂM Coprinus comatus (O. F. Muller.)
Phạm Thị Thu1*, Lê Văn Vẻ1, Nguyễn Duy Trình1, Vũ Thanh Hải2
0
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ THEO KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA PORCINE CIRCOVIRUS GENOTYPE 2D (PCV2D) LƯU HÀNH Ở VIỆT NAM
Phạm Hồng Quân1*, Phạm Công Hoạt2 và Huỳnh Thị Mỹ Lệ3
0
2.ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG RACTOPAMINE VÀ SALBUTAMOL TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐẾN SINH TRƯỞNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ MỨC TỒN DƯ CỦA CHÚNG TRONG MỘT SỐ MÔ Ở LỢN GIAI ĐOẠN VỖ BÉO
Nguyễn Xuân Dương1*
0
3.THÀNH PHẦN HÓA HỌC, GIÁ TRI NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME) CỦA THÓC VÀ GẠO XAY LÀM THỨC ĂN CHO GÀ
Tôn Thất Sơn Phong1, Vũ Duy Giảng2, Tôn Thất Sơn3*
0
4.ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN ĐỐI VỚI KẾT QUẢ ƯƠNG ẤU TRÙNG CÁ KHOANG CỔ CAM (Amphiprion percula Lacepede, 1802)
Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang*
0
5.ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI CÁ LỒNG BIỂN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VỊNH CÁT BÀ, HẢI PHÒNG
Bùi Đắc Thuyết1*, Nguyễn Hữu Nghĩa2 và Phan Thị Vân2
0
6.CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH GÀ ĐÔNG TẢO
Đỗ Thị Huế1,*, Nguyễn Văn Duy2, Nguyễn Thị Xuân1, Đỗ Đức Lực1,2, Lê Thị Thắm3, Đặng Vũ Bình4, Vũ Đình Tôn1,2
0
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU
Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Thị Minh*
0
2.TUYỂN CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT PHÈN, HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Minh
0
3.KHU HỆ THỰC VẬT PHÙ DU TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG Ở SÔNG BA LAI, BẾN TRE
Phạm Thanh Lưu1*, Trần Thị Ngọc Dung2, Trần Thành Thái1, Nguyễn Thị Mỹ Yến1, Ngô Xuân Quảng1
0
4.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH
Đỗ Thị Tám1*, Đỗ Thị Đức Hạnh1, Đỗ Mạnh Huy2
0
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.KHẢ NĂNG CUNG CẤP DINH DƯỠNG TỪ ĐẤT VÀ HẤP THU N, P, K, Ca, Mg CỦA CÂY BẮP LAI TRÊN ĐẤT PHÙ SA ĐƯỢC BỒI VÀ KHÔNG ĐƯỢC BỒI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Quốc Khương* , Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn và Ngô Ngọc Hưng
0
2.NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY SÂM BỐ CHÍNH (Hibicus sagittifolius Kurz) THÔNG QUA NUÔI CẤY ĐỐT THÂN
Phan Xuân Huyên*, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Phượng Hoàng
0
3.ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN TÁCH CHIẾT POLYPHENOL KHÁNG OXY HÓA TỪ QUẢ CHUỐI HỘT
Lại Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hoài*, Phan Văn Hiếu, Ngô Thị Huyền Trang
0
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN
Lê Kim Long
0
2.SỰ TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NÔNG DÂN TRONG SẢN XuẤT RAU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Lê Văn Cường1*, Ngô Thị Thuận2
0
3.ỨNG DỤNG MÔ HÌNH EFA TRONG NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG
Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Như Bằng
0


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN