Số 6 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – 2019

Đăng ngày:21/11/ 2019

MỤC LỤC CONTENTS
NÔNG HỌC
AGRONOMY

Thực trạng sản xuất và phát triển cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch) tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Hồ Lam, Trần Phương Đông, Phạm Viết Tích, Lê Hoàng,
Nguyễn Tấn Tuân……………………………………………………………………………………………………443

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đánh giá một số tham số di truyền và sinh trưởng của dòng vịt biển HY1 sau 2 thế hệ chọn lọc
Chu Hoàng Nga, Nguyễn Thanh Sơn, Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Duy,
Đặng Vũ Hòa …………………………………………………………………………………………………………454
Hiệu quả của việc bổ sung bột rong bún lên men với vi khuẩn Bacillus subtilis trong ương
giống sò huyết (
Anadara granosa)

Ngô Thị Thu Thảo …………………………………………………………………………………………………..466
Ảnh hưởng liều lượng bổ sung chế phẩm sinh học lên Vibrio và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ương theo công nghệ biofloc
Huỳnh Thanh Tới,  Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Tuyết Ngân………………476
Đánh giá hiệu quả của nuôi nghêu (Meretrix lyrata) thương phẩm trong ao đất tại hai tỉnh
Bến Tre và Nam Định của Việt Nam

Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi, Châu Hữu Trị, Chu Chí Thiết………………………………………….484

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phạm Phương Nam, Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Thị Thanh Huyền…………………………..493

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Sử dụng dược liệu sâm cau (Curculigo orchioides) và nhục thung dung (Herba Cistanches Caulis Cistanchis) nâng cao chất lượng của tinh dịch, tinh trùng chó đực giống American Bully
Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Đức Trường, Ngô Thành Trung,
Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh Hà ………………………………….502
Thiết kế bồn bảo quản nước chạt, muối cho hệ thống sản xuất và chế biến muối biển công nghệ cao
Hoàng Đức Liên, Lương Thị Minh Châu……………………………………………………………………509

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Hiệu quả kỹ thuật và áp lực môi trường của các hộ chăn nuôi lợn ở Hải Dương
Trần Văn Quân, Tô Thế Nguyên, Trần Đình Thao ………………………………………………………516
Nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên trong cách mạng công nghiệp 4.0
Phùng Trần Mỹ Hạnh, Mai Thanh Cúc ……………………………………………………………………..525BÌA TẠP CHÍ KHNNVN