Số 5 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA LOÀI NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG Isaria javanica (Frider. & Bally) Samsom & Hywel-Jones Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, NGHỆ AN
Nguyễn Thị Thúy1*, Nguyễn Viết Tùng2, Trần Ngọc Lân3, Thái Thị Ngọc Lam1
687
2.ƯU THẾ LAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU ÚNG CỦA CÂY NGÔ (Zeamays L.) 
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long*
694
3.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA DÒNG NGÔ Mo17 VÀ B73 TRONG ĐIỀU KIỆN GIA LÂM, HÀ NỘI
Phạm Quang Tuân1*, Vũ Văn Liết2, Nguyễn Việt Long2, Nguyễn Thị Nguyệt Anh1
705
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT, GÀ THỊT Ở MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Dương Thị Toan*, Nguyễn Văn Lưu
717
2.BIỂU HIỆN GEN CỦA CÁC CYTOKIN VÀ CÁC PHẨN TỬ TRUYỀN DẪN THÔNG TIN DỊCH MÃ mRNA Ở TẾ BÀO ĐƠN NHÂN NGOẠI VI (PBMCS) CỦA LỢN ĐỒNG NHIỄM VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (PRRSV) VÀ VIRUS GÂY HỘI CHỨNG CÒI CỌC Ở LỢN CON (PCV2)
Đồng Văn Hiếu1*, Phan Hồng Diễn2, Trần Thị Hương Giang1, Wen Bin Chung2
723
3.ỨNG DỤNG KỸ THUẬT Ủ HIẾU KHÍ VI SINH VẬT XỬ LÝ XÁC CÁ VÀ PHÂN VỊT
Phạm Hồng Ngân1*, Trương Thế Quyết2, Lê Văn Hùng1
731
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.TẠO CÂY CẢI ĐÔNG DƯ (Brassica juncea) ĐƠN BỘI IN VITRO BẰNG NUÔI CẤY BAO PHẤN
Nguyễn Thanh Hải *, Đặng Thị Thanh Tâm
739
2.CHUYỂN GEN GNA KHÁNG RẦY RỆP VÀO CÂY BÔNG VẢI BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens
Phạm Đức Trí*, Hoàng Văn Dương, Lê Tấn Đức, Phan Tường Lộc, Mai Trường, Nguyễn Hữu Hổ
747
3.ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY TỚI CHẤT LƯỢNG BỘT MÀNG ĐỎ HẠT GẤC
Vũ Thị Hằng1*, Vũ Thị Kim Oanh1, Nguyễn Xuân Bắc1, Phạm Mai Hương2, Nguyễn Thị Hoàn2
755
4.HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUYỂN GEN CHO GIỐNG LÚA TAICHUNG 65 THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens
Hoàng Thị Giang1*, Mai Đức Chung1, Nguyễn Thị Huế1, Jérémy Lavarenne3, Mathieu Gonin3, Nguyễn Thanh Hải2, Đỗ Năng Vịnh1, Pascal Gantet3
764
5.TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA AUXIN VÀ GIBERELIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÁI CÀ CHUA BI (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme)
Vũ Thị Hoa Mai*, Phạm Tấn Trường, Võ Thị Bạch Mai
774
6.STRESS “ÔXY HÓA” VÀ PHẢN ỨNG BẢO VỆ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG DT84 ĐỐI VỚI CHÌ
Mai Văn Chung*, Trần Ngọc Toàn
789
7.NGHIÊN CỨU CHIỀU CAO ĐẶT LƯỚI THU SÉT TRÊN CÔNG TRÌNH THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN9385:2012 NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ BẢO VỆ
Ngô Quang Ước*, Đào Xuân Tiến, Nguyễn Ngọc Kính, Nguyễn Hữu Thuần
790
8.PHÂN TÍCH TĨNH VÀ DAO ĐỘNG RIÊNG TẤM BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIÊN THIÊN (FGM) THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO ĐƠN GIẢN
Dương Thành Huân1*, Lê Minh Lư1, Trần Minh Tú2, Vũ Văn Thẩm2
797
9.XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU CÁC GIỐNG LÚA PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM
Vũ Thị Lưu*, Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy
813
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG PHÂN VIÊN CHẬM TAN TRONG SẢN XUẤT CÓI TẠI HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
Lê Hữu Ảnh1*, Nguyễn Tất Cảnh2
825
2.ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẰNG CHỈ SỐ ALTMAN Z SCORE
Nguyễn Đăng Tùng1*, Bùi Thị Len2
833
3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RAU AN TOÀN: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM VÀ QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
Đỗ Thị Mỹ Hạnh*, Đỗ Thị Tuyết Mai, Trần Trọng Nam, Nguyễn Trọng Tuynh
841
4.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIÊU THỤ RAU THÔNG QUA HỆ THỐNG CHỢ VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Tân Lộc1*, Đỗ Kim Chung2
850
TỔNG LUẬN NGẮN
1.IN VITRO MODELS FOR ANGIOGENESIS
Ngo Xuan Trung
859


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN