Năm 2003 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2003
21/09/2017

NÔNG HỌC 1. Tuyển chọn các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng diệt sâu tơ và sâu xanh Nguyễn Thị Hoài Hà, Ngô Giang Liên 261 2. Xác định khả năng kết hợp về tính …

Số 3 – Năm 2003
21/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và thuốc Metalaxyl đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont.) de Bary trên một số giống cà chua, khoai tây. Ngô …

Số 2 – Năm 2003
21/09/2017

1. Xác định mật độ thích hợp cho giống đỗ tương D140 trồng ở vùng đồng bằng sông hồng  Ninh Thị Phíp, Vũ Đình Chính 91 2. Xác định thời vụ nhân giống cây khoai …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN