Số 4 - Năm 2012 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2012

Đăng ngày:25/09/ 2017
MỤC LỤC
1.Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa Scymnus ofmanni Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Biological and Ecological Studies of the Ladybird Beetle Scymnus hoffmanni Weise (Coleoptera: Coccinellidae) 
Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Hồng Thanh
561
2.Khả năng tạo callus và tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen Study on Plant Regeneration from Embryo of a Group Varieties of Upland Vietnamese Rice for Transformation Approach
Phan Thị Thu Hiền
567
3.Mutagenic Induction of agronomical and Yield Contributing Traits in Soybean (Glycine max (L.) Merrill) with Gamma Irradiation Cảm ứng đột biến các tính trạng nông học và các tính trạng đóng góp vào năng suất ở đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) bằng ti
Vũ Đình Hòa , Nguyễn Văn Giang
576
4.Kết quả tuyển chọn giống lúa lai hai dòng phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu tỉnh Đắk Lắk Result of Selection New Two-Line Hybrid Rice in Daklak Province
Trần Văn Quang
586
5.Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) in vitro nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý Research on the Micropropagation of the Jewel Orchid (Anoectochilus setaceus) to Consevating the Valuable Medicine
Nguyễn Quang Thạch, Phí Thị Cẩm Miện
597
1.Kết quả nghiên cứu các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục trai tai tượng vẩy Tridacna squamosa Lamarck, 1819) bằng phương pháp mô học The Research Result of Development Stages of Scaly giant clam’s Gonad (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) by Histology
Đỗ Anh Duy, Nguyễn Quang Hùng, Trần Văn Hướng, Đồng Thị Dung, Nguyễn Thị Thu Hà
604
2.Xác định lại tên khoa học của giống và loài trong giống cá chạch Botia (Cobitidae, Cypriniformes) ở Việt Nam Redefinition of Scientific Names of Genus and Species in Loach Genus Botia, (Cobitidae, Cypriniformes) in Vietnam
Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thị Diệu Phương
610
3.Ảnh hưởng của gen MyoG và Lif lên một số tính trạng kinh tế ở lợn Effect of MyoG and Lif Gene on Economic Traits in Pigs
Đỗ Võ Anh Khoa
620
4.Genotyping of Clostridium perfringens isolated from cattle and pigs with diarrhea in Hanoi and surrounding areas, Vietnam Xác định genotyp của vi khuẩn Clostridium perfringens phân lập được từ bò và lợn mắc hội chứng tiêu chảy nuôi tại Hà Nội và vùng phụ
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đỗ Ngọc Thúy, Nguyễn Bá Hiên
627
5.Neospora caninum Infection in Cattle – Economic loss, Prevention and Control Bệnh do Neospora caninum gây ra ở bò – thiệt hại kinh tế, phòng và khống chế bệnh
Nguyễn Hoài Nam
633
6.Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá còm Chilata ornata (Gray, 1831) giai đoạn giống Effects of Feeds on Growth Performance and Feed Efficiency of Clown Featherback Fish Chilata ornata (Gray, 1831) Fingerling Stage
Nguyễn Văn Tiến, Vũ Hồng Sự, Lưu Đình Lý, Lê Văn Khôi
640
1.Đánh giá tình hình ô nhiễm chì và đồng trong đất nông nghiệp huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Evaluation for Lead and Copper Pollution in Agricultural Land in Van Lam District, Hung Yen Province 
Cao Việt Hà
648
2.Lên men phế thải sau thu hoạch bằng tổ hợp vi sinh vật để tạo thành cồn sinh học Fermentation of Agricultural Wastes after Harvesting by Microbes Combination for Bioethanol Production
Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Sáng, Nguyễn Thị Quyên
654
3.Linh Dam New Town – Solution for the High-Density Development of New Settlements in the South-West of Hanoi Khu đô thị mới Linh Đàm – giải pháp cho mô hình phát triển khu định cư mới có mật độ cao ở khu vực Tây – Nam Hà Nội
Quyền Thị Lan Phương
661
CONTENTS
1.Việc làm và đời sống của lao động nữ nông thôn làm việc tự do tại Hà Nội Jobs and Life of Rural Women Working Part-time in Hanoi
Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Tình
671
2.FDI Inflows into Vietnam after Joining the WTO Dòng chảy FDI vào Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Hoàng Chí Cương


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN