Năm 2015 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÂY LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC Nguyễn Văn Khoa1*, Phạm Văn Cường2 1333 2. EFFECT OF ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZERS ON GROWTH AND FLOWER QUALITY OF …

Số 7 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NẤM ĐẠO ÔN LÚA (Pyricularia oryzae) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG BẰNG KỸ THUẬT REP-PCR Hà Viết Cường1,2*, Nguyễn Văn Viên1, Trần Ngọc Tiệp2, Hà Giang2 Trần Thị …

Số 6 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG CAM SÀNH TẠI HÀ GIANG BẰNG CHỈ THỊ RAPD VÀ ISSR Vũ Văn Hiếu1, Nông Thị Huệ2, Nguyễn Thị Oanh2, Ninh Thị …

Số 5 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA LOÀI NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG Isaria javanica (Frider. & Bally) Samsom & Hywel-Jones Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, NGHỆ AN Nguyễn Thị …

Số 4 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NÔNG HỌC, SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA VI KHUẨN NỐT SẦN (RHIZOBIUM) Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG TẠI THỜI ĐIỂM RA HOA TRONG …

Số 3 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. IDENTIFYING MAP LOCATION AND MARKERS LINKED TO THERMOSENSITIVE GENIC MALE STERILITY GENE IN 103S LINE Vu Thi Thu Hien1*, Atsushi Yoshimura2 331 2. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ …

Số 2 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC1.MỘT SỐ TẬP TÍNH HOẠT ĐỘNG CỦA SÂU ĂN LÁ HỒNG Hypocala subsatura Guene (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) GÂY HẠI TRÊN CÂY HỒNG NGỌT MC1 NHẬP NỘI (FUYU) TẠI TỈNH HÒA BÌNH Lê Quang Khải1*, Nguyễn …

Số 1 – Năm 2015
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ SỰ CÓ MẶT GEN KHÁNG VIRUS XOĂN VÀNG LÁ Ở CÀ CHUA Đoàn Xuân Cảnh1*, Tống Văn Hải, Nguyễn Hồng Minh2, Đoàn Thị Thanh Thúy1 …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN