Số 10 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 10 – 2022

Đăng ngày:26/10/ 2022


MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của silic đến một số chỉ tiêu sinh lý và khả năng hấp thu dinh dưỡng khoáng của cây mạch môn (Ophiopogon japonicus Wall) trong điều kiện không tưới
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Văn Phú ……………………………………1293
Đánh giá sinh trưởng và phát triển của một số dòng/giống hoa Hiên (Hemerocallis sp.)
tại Gia Lâm, Hà Nội

Phạm Thị Minh Phượng, Phạm Thị Bích Phương, Nguyễn Anh Đức,
Nguyễn Xuân Trường ………………………………………………………………………………………….. 1302

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Thành phần loài và mức độ phong phú của động vật đáy trong khu canh tác lúa
ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Âu Văn Hóa, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Huỳnh Khanh, Trần Văn Dũng,
Nguyễn Minh Đông, Huỳnh Trường Giang ……………………………………………………………. 1313

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Quản lý sử dụng đất trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Đỗ Đình Hiệu, Đỗ Thị Tám, Mai Văn Phấn …………………………………………………………… 1326
Nghiên cứu liều lượng và tỉ lệ phân bón NPK thích hợp cho cây bưởi diễn trên đất đỏ vàng tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Ngô Thị Dung, Cao Việt Hà, Vũ Thị Xuân, Nguyễn Thu Hà ………………………………………1336

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của xử lý 1-methylcyclopropene (1-MCP) sau thu hoạch đến chất lượng của cà chua ‘Savior’ trồng vụ hè
Nguyễn Minh Việt Thảo, Maarten L. A. T. M. Hertog, VũThị Kim Oanh,
Bart Nicolai, Trần Thị Định …………………………………………………………………………………. 1343

Tăng cường khả năng kháng vi sinh vật của màng sinh học pectin-alginate và ứng dụng bảo
quản quả chanh dây (
Passiflora edulis Sims)

Nguyễn Trọng Thăng, Nguyễn Thị Thu Nga, Hoàng Thị Minh Nguyệt,
Nguyễn Thị Bích Thủy …………………………………………………………………………………………..1350
Đánh giá tiềm năng đối kháng thực vật (allelopathy) của cây cỏ may (Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.) trong các điều kiện sàng lọc khác nhau
Phan Trung Thắng, Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Thanh Nhung,
Nguyễn Hà Trang Linh, Trần Đăng Khánh ……………………………………………………………. 1361

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Ảnh hưởng của tham gia hợp tác xã đến thu nhập từ sản xuất lúa của nông hộ ở tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thảo Nguyên, Trần Quốc Nhân ………………………………………………………………… 1374
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ canh tác tôm – lúa tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Ngô Ngọc Tồn, Lê Ngọc Danh, Huỳnh Thị Thu Linh, Hà Trần Như Anh,
Trần Thanh Chúc ……………………………………………………………………………………………….. 1386
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
Trương Thị Cẩm Anh, Hồ Ngọc Ninh, Nguyễn Tất Thắng, Lại Phương Thảo, Bùi Thị Tân….1394
Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Phạm Thị Thanh Thuý, Đặng Xuân Phi, Lê Thị Thanh Loan ……………………………………..1404

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan bối cảnh và giải pháp cho phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân
Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Trần Đức Viên, Nguyễn Hữu Nhuần, Nguyễn Thị Minh
Hiền, Nguyễn Minh Đức, Dương Nam Hà, Nguyễn Thị Minh Thu, Lưu Văn Duy,
Lê Phương Nam, Bùi Thị Khánh Hoà, Trần Mạnh Hải, Đặng Nam Phương ………………..1415
Tổng quan: Bacteriocin – phân loại, hoạt tính kháng khuẩn và ứng dụng
Ninh Thị Thảo, Nông Thị Huệ, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Xuân Cảnh ……………………… 1427BÌA TẠP CHÍ KHNNVN