Số 6 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.NGÂN SÁCH XÃ TRONG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU TẠI XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG
Nguyễn Hữu Khánh
813
2.AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC HỘ NGHÈO Ở HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Viết Đăng1*, Lưu Văn Duy1, Mạc Văn Vững2
821
3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG CÓ VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP Ở NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trần Thị Minh Phương1*, Nguyễn Thị Minh Hiền2
829
4.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH THÁI BÌNH
Trần Thị Ngọc Lan1, Nguyễn Phượng Lê2*, Nguyễn Thanh Phong2
836
5.MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT – TIÊU THỤ LÚA GẠO Ở TỈNH ĐỒNG THÁP
Trần Minh Vĩnh1*, Phạm Vân Đình2
844
6.THỰC TRẠNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN CỦA NÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Vũ Ngọc Huyên1, Nguyễn Văn Song2*
864
7.NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÔ HÀNG HÓA VÙNG TÂY BẮC
Đỗ Văn Ngọc1*, Trần Đình Thao2
862
8.RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA MỸ ĐỐI VỚI TÔM VÀ CÁ DA TRƠN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
Hoàng Thị Thu Hiền1*, Nguyễn Tuấn Sơn2, Chu Thị Kim Loan2
880
9.NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN VỀ NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ SẢN PHẨM RAU ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Các Mác1*, Nguyễn Linh Trung2
877
10.THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 
Đặng Thị Hoa1, Quyền Đình Hà2*
885
11.ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO BỀN VỮNG VỊNH BÁI TỬ LONG 
Châu Quốc Tuấn1*, Nguyễn Thị Minh Hiền2
895
12.HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG THEO HƯỚNG THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP) CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI
Nguyễn Ngọc Xuân1*, Nguyễn Hữu Ngoan2
906
13.GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
Ngô Thị Thuận1, Đồng Thị Vân Hồng2
913
14.PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BƯỞI ĐOAN HÙNG VÀ HỒNG GIA THANH Ở TỈNH PHÚ THỌ 
Nguyễn Thị Thu Hương1*, Đỗ Thị Bắc2, Nguyễn Ngọc Sơn Hải3
920
15.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Phạm Xuân Thanh1*, Mai Thanh Cúc2
928
16.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trần Thu Hà1*, Đỗ Kim Chung2
935
17.QUẢN LÝ CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Vũ Thu Hương1, Dương Văn Hiểu2, Nguyễn Văn Tuấn3
946
18.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH PHI CHÍNH THỨC Ở HÀ NỘI
Chử Thị Lân1*, Quyền Đình Hà2
955
19.HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VỚI KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở TỈNH THÁI BÌNH VÀ HÒA BÌNH
Nguyễn Trọng Đắc, Trần Mạnh Hải, Bạch Văn Thủy
964
20.GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC CHỦ THỂ VÀO SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU VIETGAP TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Nguyễn Anh Minh1*, Nguyễn Tuấn Sơn2
972


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN