Số 12 - 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2017

Đăng ngày:08/02/ 2018

NÔNG HỌC
AGRONOMY

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma asperellum ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH CÂY CÓ NGUỒN GỐC TRONG ĐẤT

Isolation and Evaluation of Antagonistic Ability of Trichoderma asperellum  against Soil Borne Plant Patghogens

Nguyễn Đức Huy1*, Phạm Quang Nguyên2, Nguyễn Thị Thanh Hồng1,  Hà Giang3, Nguyễn Văn Viên1, Nguyễn Tất Cảnh1 —- 1593

TÌNH HÌNH BỆNH HẠI HẠT GIỐNG LÚA OM6976 VÀ OM4218 CANH TÁC  TẠI CHÂU PHÚ – AN GIANG VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT  ĐỐI VỚI NẤM Fusarium spp. HẠI HẠT LÚA

Current Status of Seed-borne Mycoflora  on Rice Seed OM6976 and OM4218 and Efficacy of Plant Extracts  on Fusarium spp. Isolated from Rice Seed

Lê Thanh Toàn*, Võ Thị Tuyết Nhung và Hồ Minh Thuyền —- 1605

ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP CỦA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC ĐẾN NĂNG SUẤT CÁ THỂ LÚA CHỊU MẶN Ở THỪA THIÊN HUẾ

Direct and Indirect Effects of Some Agronomical Traits On Invidual Yield of Salt-Tolerant Rice in Thua Thien Hue

Nguyễn Hồ Lam —- 1613

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL AND AQUACULTURE SCIENCE, VETERINARY

BỆNH LÝ ĐẠI THỂ VÀ VI THỂ CỦA GÀ ĐƯỢC CÔNG CƯỜNG ĐỘC  VỚI VIRUS CÚM GIA CẦM A/H5N1 SAU KHI SỬ DỤNG VACXIN PHÒNG BỆNH

Pathology and Histopathology of Vaccinated Chickens  Challenged with An A/H5N1 Avian Influenza Virus

Nguyễn Văn Lâm2, Tô Long Thành1*, Nguyễn Thị Thúy Mận1,  Nguyễn Đăng Thọ1, Vũ Đăng Đồng1 —- 1621

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT  NÔNG NGHIỆP VÙNG PHÍA NAM THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, CHDCND LÀO

Assessing the Current Status and Efficiency of Agricultural Land Use in the South of Vientiane Capital, Lao P.D.R

Phouthone Thammavong*, Nguyễn Quang Học —- 1633

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI  CHO CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Appication of Decision Tree Technique in Land Suitability Classification  for Rubber in Dau Tieng District, Binh Duong Province

Nguyễn Hữu Cường —- 1645

 

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN LỚP DỮ LIỆU GENE CHIỀU CAO DỰA TRÊN RỪNG NGẪU NHIÊN, SVM VÀ KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐẶC TRƯNG RỪNG NGẪU NHIÊN ĐIỀU HƯỚNG

Evaluation of Data Classification Methods Base  on Random Forest, SVM before and after Using Feature Selection Method  Guided Random Forest for High Dimensional Gene Data

Hoàng Thị Hà —- 1654

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY TRÀ HOA VÀNG (CAMELLIA sp.)

Establishment of in vitro propagation protocol for golden camellia (Camellia sp.)

Đặng Quang Bích1, Nguyễn Thị Phương Thảo2, Nguyễn Văn Phú, Đinh Trường Sơn3,  Ninh Thị Thảo, Nguyễn Văn Huấn, Trần Văn Lin, Nguyễn Thị Thùy Linh* —- 1665

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DÂU TÂY GIỐNG SMiA NHẬP NỘI TỪ MỸ

Study on Micropropagation of Strawberry “Smia”

Nông Thị Huệ*, Phạm Thị Thu Hằng, Tưởng Thị Thanh Huyền,  Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thanh Hải —- 1680

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN CHO ĐẬU TƯƠNG ĐÔNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA

Effect of Fertilizer Doses on Winter-grown Soybean  on Alluvial Soils in Trieu Son District, in Thanh Hoa Province

Đoàn Văn Lưu1*, Vũ Đình Chính2, Vũ Quang Sáng2 —- 1692

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP  VÙNG VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

Development of Vietgap Aquaculture in Coastal Area of Nam Dinh Province

Trần Quốc Toản1, Nguyễn Mậu Dũng2 —- 1701

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN