Số 8 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.PHẢN ỨNG QUANG HỢP CỦA LÁ ĐÒNG Ở GIAI ĐOẠN CHÍN CỦA DÒNG LÚA NGẮN NGÀY VỚI THỜI VỤ VÀ MỨC BÓN ĐẠM KHÁC NHAU
Đỗ Thị Hường1*, Tăng Thị Hạnh3, Nguyễn Văn Hoan2, Phạm Văn Cường3
1157
2.TÍCH LŨY HYDRAT CARBON KHÔNG CẤU TRÚC TRONG THÂN CỦA DÒNG LÚA NGẮN NGÀY Ở CÁC MỨC ĐẠM BÓN KHÁC NHAU
Đỗ Thị Hường1*, Tăng Thị Hạnh3, Nguyễn Văn Hoan2, Phạm Văn Cường3
1168
3.ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA MỚI CHỌN TẠO
Nguyễn Thị Thu1*, Vũ Hồng Quảng1, Nguyễn Thị Lệ2, Nguyễn Thị Huế1, Nguyễn Văn Hoan2
1177
4.ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN GIA TĂNG QUẦN THỂ CỦA NHỆN HÀNH TỎI Rhizoglyphus echinopus (Fumouze et Robin) (Acari: Acaridae)
Hoàng Kim Thoa2, Ngô Tiến Bình1, Trịnh Thị Kim Anh2, Hoàng Thị Thương2, Hồ Thị Thu Giang2, Nguyễn Thị Kim Oanh2
1185
5.XÁC ĐỊNH SỞ THÍCH VỀ GẠO CHẤT LƯỢNG CAO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Nguyễn Trọng Khanh1*, Nguyễn văn Hoan2
1192
6.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI VÀ TỔ HỢP LAI NGÔ NẾP 
Dương Thị Loan*, Trần Thị Thanh Hà, Vũ Thị Bích Hạnh, Vũ Văn Liết
1202
7.ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC
Nguyễn Văn Khoa1, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Đoàn Thị Thùy Linh1, Phạm Văn Cường2, Nguyễn Thị Kim Thanh2
1213
CHĂN NUÔI & NTTS
1.NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA DÊ CỎ VÀ CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA DÊ ĐỰC F1 (BOER x BÁCH THẢO), F2 (BOER x BÁCH THẢO) VỚI DÊ CỎ NUÔI TẠI BẮC KẠN
Bùi Khắc Hùng1, Nguyễn Bá Mùi2*, Đặng Thái Hải2, Phạm Kim Đăng2
1223
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013 TẠI HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
Nguyễn Bá Long1, Đoàn Văn Điếm2*, Nguyễn Ích Tân3
1231
2.THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SAU CHUYỂN ĐỔI Ở HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN
Tạ Tuyết Thái1*, Nguyễn Xuân Thành2, Nguyễn Đình Bồng3
1240
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÁI SINH IN VITRO TRÊN CÂY LÚA
Phan Thị Hương1, Nguyễn Thị Phương Thảo2*, Nguyễn Thị Thùy Linh2 Nguyễn Tràng Hiếu2, Ninh Thị Thảo2
1249
2.ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN BIỂN VD111 SINH CHẤT KHÁNG KHUẨN
Phạm Thu Trang2, Phạm Thanh Huyền1, Lê Gia Hy1, Phí Quyết Tiến1, Hồ Tuyên1, Nguyễn Văn Giang2, Nguyễn Phương Nhuệ1
1258
3.SẢN XUẤT SINH KHỐI RỄ CÂY HOÀNG LIÊN GAI LÀM NGUỒN DƯỢC LIỆU CHO SẢN XUẤT BERBERIN BẰNG CÔNG NGHỆ KHÍ CANH 
Lại Đức Lưu*, Đỗ Thị Thu Hà, Vũ Thị Hằng, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Quang Thạch
1266
4.NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN Dendrobium Officinale Kimura Et Migo (THẠCH HỘC THIẾT BÌ)
Nguyễn Thị Sơn1*, Từ Bích Thủy2, Đặng Thị Nhàn1, Nguyễn Thị Lý Anh1, Hoàng Thị Nga1, Nguyễn Quang Thạch1
1274
5.NHÂN DÒNG VÔ TÍNH CÂY LAN HỒ ĐIỆP PHALAENOPSIS SOGO YUKIDIAN 
Nguyễn Thị Sơn1, Nguyễn Quang Thạch1, Nguyễn Thị Lý Anh1, Hoàng Thị Nga1, Hoàng Thị Ánh Nguyệt2
1283
6.TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC HÒA TAN PHOSPHATE VÔ CƠ VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY NGẬP MẶN
Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Dương Thu Hương
1294
7.KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG VÀ CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC CỦA CÁC DÒNG LAI LẠI GIỮA CON LAI SOMA VÀ KHOAI TÂY TRỒNG
Hoàng Thị Giang1*, Nguyễn Thị Thủy1, Vũ Thị Hằng1, Đỗ Thị Thu Hà1, Ramona Thieme2, Thilo Hammann2, Nguyễn Quang Thạch1
1302
8.NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC BỘ PHẬN TRỒNG HOM SẮN NGHIÊNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ NGHIÊNG HOM SẮN SAU KHI TRỒNG TRONG MÁY LIÊN HỢP CẮT TRỒNG HOM SẮN
Nguyễn Ngọc Bình1, Hà Đức Thái2, Nông Văn Vìn2, Lưu Văn Chiến3
1314
9.TẠO DÒNG CẨM CHƯỚNG GẤM (Dianthus chinensis) ĐA BỘI BẰNG XỬ LÝ COLCHICINE IN VITRO
Nguyễn Thị Lý Anh*, Nguyễn Thị Thanh Phương, Hồ Thị Thu Thanh, Lê Hải Hà, Nguyễn Thị Hân
1322
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.ỨNG XỬ CỦA HỘ NÔNG DÂN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI RÉT ĐẬM, RÉT HẠI: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở NÀN SÁN, SI MA CAI, LÀO CAI
Trần Đình Thao1, Nguyễn Thị Minh Thu1*, Thền Văn Trai2
1331
2.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU THAM GIA XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ TỎI THÁI THỤY CỦA HỘ TRỒNG TỎI TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Văn Song1*, Vũ Ngọc Huyên2, Hồ Ngọc Cường1 Nguyễn Văn Lượng3, Bùi Đức Hoàng3, Hoàng Thị Hằng1
1342
3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Nguyễn Văn Toản
1351


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN