Năm 2018 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2018
22/04/2019

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase       Nguyễn Duy Hưng, Hà Viết Cường, Hoàng Chúng Lằm…………………………………………… 1025 CHĂN NUÔI – …

Số 11 – 2018
09/04/2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn …

Số 10 – 2018
21/03/2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi ngao ven biển tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền …

Số 9 – 2018
04/03/2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Phân tích chuỗi giá trị cá ngừ vằn tại các tỉnh ven biển miền Trung Cao Lệ Quyên, …

Số 8 – 2018
19/02/2019

MỤC LỤC NÔNG HỌC AGRONOMY Bio-Agronomic Characteristics of Promising Rice Lines Derived from a Cross between Asominori japonica and IR24 Indica at Three Different Locations Nguyen Hong Hanh, Nguyen Van Hoan, Pham Van Cuong………………………………………….719 CHĂN …

Số 7 – 2018
21/01/2019

NÔNG HỌC AGRONOMY Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn  của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế Trần Minh Quang,Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải, Đinh Hồ Anh, …

Số 6 – 2018
05/12/2018

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.] Vũ Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết …

Số 5 – 2018
11/10/2018

MỤC LỤC – CONTENTS CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác …

Số 4 – 2018
16/08/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY Phát hiện và xác định virus gây bệnh khảm lá rau diếp ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Phương Anh …………………………………….. 291 …

Số 3 – 2018
04/07/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY Cải thiện độ ngọt của các dòng ngô nếp bằng phương pháp lai trở lại Phạm Quang Tuân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Việt Long, Vũ Văn Liết, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN