Số 6 - Năm 2008 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2008

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số giống kê
Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Thuỷ
497
2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh tại Yên Châu, Sơn La
Vũ Thanh Hải, Nguyễn Văn Đĩnh
505
3. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây Lô hội bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
Nguyễn Thị Kim Thanh, Dương Huyền Trang
514
4. Mối quan hệ giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp
Ngô Thị Hồng Tươi, Phạm Văn Cường
522
5. Một số kết quả nghiên cứu sâu, bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Kiến Quốc
529
CHĂN NUÔI – THỦY SẢN – THÚ Y
1. Khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn đực Duroc, l19 với nái F1 (L x Y) và F1 (Y x L) nuôi tại Vĩnh Phúc
Phan Văn Hùng, Đặng Vũ Bình
537
2. Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật và tồn dư kháng sinh
Chu Thị Thanh Hương, Phạm Hồng Ngân, Trần Thị Hạnh
542
3. Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn Pietrain kháng stress nuôi tại Hải Phòng (Việt Nam)
Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Phạm Ngọc Thạch, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Văn Duy, V. Verleyen, F. Farnir, P. Leroy và Đặng Vũ Bình
549
4. Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogas của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng
Vũ Đình Tôn, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Duy
556
5. Nghiên cứu biến đổi thành phần gen H5 của virus cúm A/H5N1 phân lập từ gà Hậu Giang so sánh với các chủng của Việt Nam và vùng Đông Nam châu Á (2005 – 2008)
Trần Quang Vui, Nguyễn Thị Bích Nga và Lê Thanh Hoà
562
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1. Tình trạng khan hiếm photpho và sự cần thiết của việc tái sử dụng nguồn thải chứa photpho
Đỗ Khắc Uẩn, Đặng Kim Chi
570
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Sự thay đổi của nitơ amino acid (Na.a) trong quá trình sản xuất malt lúa
Nguyễn Thạch Minh, Trịnh Xuân Ngọ
578
2. Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
Nguyễn Hải Thanh, Phan Trọng Tiến, Nguyễn Tuấn Anh
584
KINH TẾ XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu phát triển làng nghề ở tỉnh Thái Bình
Hà Mạnh Hùng, Đinh Văn Đãn
597
2. Hiệu quả dồn điền đổi thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng ruộng đất:Nghiên cứu trường hợp tại xã Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương
Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Thu Huyền


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN