Số 6 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐẠM BÓN VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI HUA518
Dương Thị Loan*, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Văn Hà, Trần Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Thùy, Vũ Văn Liết
833
2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ MẪN CẢM VỚI CHỔI RỒNG CỦA CÁC GIỐNG NHÃN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trần Thị Mỹ Hạnh1*, Nguyễn Thành Hiếu1, Đào Thị Bé Bảy1, Nguyễn Văn Hòa1, Trịnh Xuân Hoạt2
843
3. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC NĂNG SUẤT CAO VÀ THẤP TRỒNG TẠI THANH HÓA
ê Văn Trọng1*, Nguyễn Như Khanh2, Vũ Thị Thu Hiền1
852
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC TINH TRÙNG CÁ CHẼM MÕM NHỌN (Psammoperca waigiensis) BẢO QUẢN TRONG TỦ LẠNH THÔNG QUA MÙA VỤ SINH SẢN
Lê Minh Hoàng*, Phạm Quốc Hùng
860
2. TÁC DỤNG ỨC CHẾ VI KHUẨN IN VITRO CỦA CAO KHÔ DỊCH CHIẾT LÁ TRẦU KHÔNG (Piper betle) ĐỐI VỚI VI KHUẨN Aeromonas SPP. VÀ Streptococcus agalactiae GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ RÔ PHI
Trịnh Thị Trang1*, Nguyễn Thanh Hải2
869
3. ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CHỦ YẾU CỦA GÀ TRE MẮC BỆNH CẦU TRÙNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Huỳnh Văn Chương1, Đinh Thị Bích Lân1, Nguyễn Vũ Sơn2, Phạm Hồng Ngân2, Nguyễn Hữu Nam2
877
4. MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN THƯỜNG GẶP VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG CỦA LỢN RỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT
Phùng Quang Trường1*, Tăng Xuân Lưu1, Nguyễn Văn Thanh2, Nguyễn Hoài Nam2
885
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. KHẢO NGHIỆM ĐỘC TÍNH CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID ĐẾN LOÀI ỐC VẶN NƯỚC NGỌT
Nguyễn Thị Thu Hà1*, Hoàng Thùy Linh1, Đinh Tiến Dũng2, Trịnh Quang Huy1
891
2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
Phan Thị Thanh Huyền1*, Nguyễn Văn Dũng2
900
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. MICROWAVE-ASSITED SYNTHESIS OF COUMARIN DERIVATIVES
Nguyen Thi Thanh Mai1*, Nguyen Thi Hong Hanh2
907
2. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA HIÊN 
Nguyễn Thị Lâm Hải1*, Phạm Thị Minh Phượng2, Trịnh Thị Mai Dung2
913
3. NGHIÊN CỨU CẢM ỨNG VÀ NUÔI CẤY RỄ BẤT ĐỊNH CÂY BA KÍCH
Ninh Thị Thảo*, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Thị Anh Đào
921
4. MÔ HÌNH VẬT LÝ MÁY TRỘN CỎ MỘT TRỤC VÍT CÔN ĐỨNG
Lương Thị Minh Châu
931
5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU BỆNH VẬT NUÔI
Lê Thị Nhung1*, Đinh Thế Duy2, Nguyễn Đình Nam3, Nguyễn Thị Tú Anh3, Hà Văn Hưng4, Nguyễn Thị Hương4, Nguyễn Văn Việt4
937
6. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM CHO PHÕNG HỌC TRONG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Nguyễn Thị Huyền Thanh
946
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. ASSESSING THE SATISFACTION WITH THE SERVICE QUALITY OF STUDENTS IN THE FACULTY OF ACCOUNTING AND BUSINESS MANAGEMENT AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE
Bui Thi Nga*, Nguyen Thi Quynh Anh
958
2. ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN LỰC SINH KẾ TỚI LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN PHỤ THUỘC VÀO RỪNG TẠI KHU VỰC VÙNG CAO TỈNH BẮC KẠN
Nguyễn Hải Núi1*, Nguyễn Quốc Chỉnh1, Đỗ Quang Giám1, Nguyễn Thanh Lâm2
969
3. SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN DI CƯ TỰ DO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
Đàm Thị Hệ1*, Nguyễn Văn Tuấn2
987
4. FINANCIAL INDICATOR SYSTEM OF BUILDING MATERIALS MANUFACTURING JOINT-STOCK FIRMS LISTED ON HANOI STOCK EXCHANGE: SITUATION AND SOLUTIONS
Pham Xuan Kien
988
5. HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phạm Bảo Dương*, Lê Thị Phương
998


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN