Hình thái tổ trứng, ốc bươu đồng, sức sinh sản,tái phát dục

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hình thái tổ trứng và đánh giá sức sinh sản ốc bươu đồng (Pila polita)

Đăng ngày:28/04/ 2020

Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo

Đơn vị:Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu hình thái tổ trứng và đánh giá sức sinh sản ốc bươu đồng (Pila polita) được thực hiện trên 349 tổ trứng ốc bươu đồng thu từ các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang và Vĩnh Long với số lượng tương ứng là 121; 113 và 115 tổ trứng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017. Song song đó các cặp ốc bố mẹ với 3 nhóm kích thước chiều cao (48,0-50,0 mm; 52,0-54,0 mm; 56,0-58,0 mm) được nuôi trong thùng xốp có kích thước (60 × 45 × 40 cm), mật độ 1 cặp ốc/thùng với 4 lần lặp lại cho mỗi nhóm để theo dõi các chỉ tiêu về kích thước và hình thái tổ trứng mà ốc cái sinh sản. Các kết quả cho thấy tương quan giữa khối lượng tổ trứng với các chỉ tiêu về kích thước, giữa chiều dài tổ trứng với các chỉ tiêu kích thước khá chặt chẽ (R2= 0,6-0,8). Sức sinh sản tuyệt đối của ốc bươu đồng đạt 208 trứng/ốc cái, sức sinh sản tương đối là 6.208 trứng/kg ốc cái. Thời gian đẻ trứng của ốc bươu đồng tập trung vào ban đêm, bắt đầu từ 20 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau và kéo dài đến 8-12 giờ. Trong điều kiện nuôi, ốc bươu đồng mẹ có khả năng tái phát dục lần 1 (42,7%). Tuy nhiên, khả năng tái phát dục lần 2 ở mức rất thấp (8,3%), trung bình thời gian tái phát dục của ốc bươu đồng là 42,2 ngày.

Từ khóa: Hình thái tổ trứng, ốc bươu đồng, sức sinh sản, tái phát dục.

Xem bản đầy đủ:tapchiso11.3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN