Thiết kế và chế tạo một số chi tiết chính của máy uốn gập kim loại

Thiết kế và chế tạo một số chi tiết chính của máy uốn gập kim loại

Đăng ngày:28/04/ 2020

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Hữu Hưởng

Đơn vị:Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Máy uốn gập kim loại là kết quả của việc nghiên cứu dựa trên cơ sở trang thiết bị hiện có và sử dụng các phần mềm thiết kế kỹ thuật kết hợp với thực nghiệm. Chế tạo máy này nhằm mục đích gia công được nhiều dạng chi tiết khác nhau từ phôi kim loại tấm bằng phương pháp uốn gập. Nó có thể dễ dàng thay đổi kích thước và hình dạng khuôn theo yêu cầu gia công chi tiết. Nguyên lý của quá trình biến dạng là dùng chày và cối (khuôn) để uốn cong phôi tấm tạo các góc cho chi tiết. Máy uốn phù hợp với cơ sở sản xuất nhỏ hoặc phục vụ việc thực hành, thực tập cho sinh viên trong các cơ sở đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí. Các thông số công nghệ của máy được tính toán, lựa chọn dựa vào phạm vi nghiên cứu và mục đích gia công biến dạng chi tiết cụ thể.

Từ khóa:Má y uốn gập kim loại, khuôn tạo hình, biến dạng, thiết kế máy, chế tạo máy.

Xem bản đầy đủ:tapchiso11.3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN