Văn bản hướng dẫn Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Quy định gửi bài báo tới tạp chí
26/09/2017

Bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phải là kết quả của các công trình khoa học – công nghệ, hoặc là bài tổng hợp từ những bài báo trong các …

Định dạng chi tiết văn bản trong bài báo
26/09/2017

Giấy: A4, Portrait. Lề: Top: 2,5cm, Bottom: 2,5cm, Left: 3cm, Right: 3cm. Font: Times New Roman, Bảng mã Unicode với kích thước và sắp xếp như sau: Đề mục Kích thước Định dạng Sắp xếp …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN