Văn bản hướng dẫn Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn viết bài và gửi bài
29/06/2019

A. Cấu trúc bài báo Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có cấu trúc như sau: Tiêu đề bài báo bằng tiếng Việt Tiêu đề bài báo bằng tiếng …

Quy định về việc đăng bài
26/09/2017

Bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phải là kết quả của các công trình khoa học – công nghệ, hoặc là bài tổng hợp từ những bài báo trong các …

Định dạng bài đăng
26/09/2017

Giấy: A4, Portrait. Lề: Top: 2,5cm, Bottom: 2,5cm, Left: 3cm, Right: 3cm. Font: Times New Roman, Bảng mã Unicode với kích thước và sắp xếp như sau: Đề mục Kích thước Định dạng Sắp xếp …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN