Quy định gửi bài báo tới tạp chí - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Quy định gửi bài báo tới tạp chí

Đăng ngày:12/03/ 2024
  1. Bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phải là kết quả của các công trình khoa học – công nghệ, hoặc là bài tổng hợp từ những bài báo trong các tạp chí, thông tin khoa học – công nghệ có nội dung mới, chưa gửi đăng trên bất cứ Tạp chí khoa học nào.
  2. Bản thảo được ưu tiên gửi tới Ban Biên tập qua Email gồm 1 file bản thảo và 1 file phiếu đăng ký nộp bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (mẫu phiếu được tải tại đây)
  3. Định dạng bản thảo theo đúng quy định (xem Hướng dẫn viết bài báo)
  4. Tất cả các bài gửi đăng đều được Ban Biên tập gửi cho 2 phản biện nhận xét, đánh giá. Trong vòng 1 tháng sau khi nhận được bài gửi đăng, Ban biên tập trả lời tác giả về nhận xét, đánh giá của phản biện và thẩm định của Ban biên tập đối với bài báo.
  5. Ban biên tập liên hệ với tác giả để thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa đối với bài báo. Các bài đăng đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số báo gần nhất.
  6. Ban biên tập sẽ không gửi lại tác giả bản thảo bằng giấy hay đĩa mềm trong trường hợp bài đăng không đạt yêu cầu quy định.
  7. Địa chỉ gửi bài, liên hệ bài đăng:

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam Việt Nam

Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội.

Email: kimdung@vnua.edu.vn hoặc bttapchi@vnua.edu.vn

Điện thoại: 04 62617714.BÌA TẠP CHÍ KHNNVN