Hướng dẫn cách trình bày đơn vị, dấu, công thức và viết tắt trong bài báo khoa học - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn cách trình bày đơn vị, dấu, công thức và viết tắt trong bài báo khoa học

Đăng ngày:29/06/ 2019
 1. CÁCH TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ
  [table id=4 /]
 2. CÁCH TRÌNH BÀY DẤU, KÝ HIỆU
  [table id=5 /]
 3. CÁCH VIẾT CÔNG THỨC
  Các ký hiệu và số mũ được trình bày rõ ràng, chú thích nghĩa cho tất cả các ký hiệu ngay ở lần sử dụng đầu tiên. Công thức toán học dùng Equation. Đối với công thức hoá học, hoá trị ion cần được ghi rõ như Ca2+ hoặc SO42- , không dùng Ca++ hoặc SO4. Số đồng vị phóng xạ phải viết trước ký hiệu, ví dụ: 18O hoặc (15NH4)2SO4.Đối với mức tin cậy thống kê khi so sánh cặp đôi chú thích dưới bảng, phải nói rõ các mức ý nghĩa tương ứng P <0,05, P <0,01 và P <0,001. 
 4. CHỮ LATINH/ THUẬT NGỮ
  Đối với thực vật, côn trùng, động vật và vi sinh vật khi trình bày lần đầu tiên trong tóm tắt và bài báo cần kèm theo tên khoa học (tên kép La tinh). Đối với thuật ngữ dùng cho đất, hệ thống phân loại quốc tế {ví dụ: hệ thống FAO-UNESCO hoặc hệ thống phân loại đất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)} có thể dùng làm tài liệu tham khảo, khi trình bày hệ thống phân loại địa phương.


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN