Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về website Sendo.vn

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân trên địa bàn quận Long Biên về chất lượng dịch vụ của website Sendo.vn

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Thu Hà, Trần Thanh Huyền

Đơn vị:Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân trên địa bàn quận Long Biên đối với chất lượng dịch vụ của website thương mại điện tử Sendo.vn. Nghiên cứu đã kết hợp bộ thang đo của hai mô hình E-S-QUAL và E-RecS-QUAL để xây dựng thang đo theo 29 tiêu chí thuộc 6 nhóm thể hiện chất lượng dịch vụ của website thương mại điện tử: hiệu quả truy cập, hiệu quả thực hiện; tính khả dụng của hệ thống, tính bảo mật thông tin, khả năng đáp ứng khách hàng và sự sẵn sàng hỗ trợ của website. Thông qua khảo sát 168 khách hàng đã từng mua hàng trên website Sendo.vn, nghiên cứu chỉ ra sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc nhiều nhất vào yếu tố giá cả, chất lượng sản phẩm và sự tin cậy.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, website điện tử

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN