Nhận đăng các bài báo khoa học bằng tiếng Anh (hợp tác xuất bản giữa VNUA & GAAS) - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nhận đăng các bài báo khoa học bằng tiếng Anh (hợp tác xuất bản giữa VNUA & GAAS)

Đăng ngày:26/09/ 2017

Ngày 2/11/2010, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây – Nam Ninh – Trung Quốc (GAAS) đã diễn ra lễ kí kết biên bản thoả thuận hợp tác xuất bản các bài báo khoa học bằng tiếng Anh giữa tạp chí Khoa học và Phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và tạp chí Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây của GAAS. Theo bản thỏa thuận này, các bài báo khoa học được viết bằng tiếng Anh gửi đăng trên tạp chí của VNUA sẽ được chọn lọc và gửi đăng trên Tạp chí của GAAS một năm 4 lần vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm. Bên cạnh đó, Tạp chí Khoa học và Phát triển sẽ nhận bài viết gửi đăng bằng tiếng Anh của các nhà khoa học từ GAAS và xuất bản 2 số vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Mục đích hợp tác xuất bản nhằm trao đổi thông tin khoa học và quốc tế hóa tạp chí khoa học của mỗi bên, giúp cho các độc giả là các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam và Trung Quốc tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Nam Ninh và Hà Nội, và tăng cường hiểu biết về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của hai nước.

Kính mời các tác giả tham khảo qui định đăng bài của tạp chí Khoa học nông nghiệp Quảng Tây và qui định đăng bài của Tạp chí Khoa học và phát triểntrước khi viết bài. Ban biên tập tạp chí Khoa học và Phát triển rất mong nhận được nhiều bài viết bằng tiếng Anh gửi đăng vào tất cả các tháng trong năm để có thể đăng trên một trong hai tạp chí nói trên.BÌA TẠP CHÍ KHNNVN