Năm 2018 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – 2018
05/12/2018

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.] Vũ Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết …

Số 5 – 2018
11/10/2018

MỤC LỤC – CONTENTS CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Ảnh hưởng của chu kỳ biến động độ mặn lên chu kỳ lột xác …

Số 4 – 2018
16/08/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY Phát hiện và xác định virus gây bệnh khảm lá rau diếp ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Phương Anh …………………………………….. 291 …

Số 3 – 2018
04/07/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY Cải thiện độ ngọt của các dòng ngô nếp bằng phương pháp lai trở lại Phạm Quang Tuân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Việt Long, Vũ Văn Liết, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị …

Số 2 – 2018
15/05/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA NHỆN BẮT MỒI Paraphytoseius cracentis (ACARI: PHYTOSEIIDAE) NUÔI TRÊN HAI VẬT MỒI KHÁC NHAU Nguyễn Đức Tùng, Patrick De Clercq…………………………………………………………………………………………………… 95 ĐẶC ĐIỂM …

Số 1 – 2018
28/03/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG NITRATE (NO3-) TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TẠI TỈNH BẮC NINH Đặng Trần Trung1*, Nguyễn Quang Thạch2, Đỗ Tấn Dũng3 CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG …
BÌA TẠP CHÍ KHNNVN