Phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên

Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019

Đăng ngày:29/04/ 2020

Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Cao Thị Bích Phượng,Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Hữu Huân, Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Đơn vị:Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;Công ty TNHH Dược Hanvet;Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của parvovirus gây hội chứng ngắn mỏ và còi cọc ở thủy cầm (short beak and dwarfism syndrome – SBDS) tại tỉnh Hưng Yên năm 2019. Triệu chứng quan sát được ở một số đàn vịt mắc SBDS là tiêu chảy, ngắn mỏ và còi cọc. Biến đổi bệnh lý đại thể gồm cơ tim nhạt màu, phủ màng fibrin trên bề mặt gan, túi mật sưng to. Kết quả phát hiện virus bằng phản ứng PCR kết hợp với giải mã và phân tích trình tự gen mã hóa protein NS và VP1 đã khẳng định sự có mặt của parvovirus gây bệnh ở thủy cầm trong các mẫu vịt bệnh thu thập. Chủng parvovirus phát hiện được thuộc nhóm biến chủng NGPV.

Từ khóa: Parvovirus ở thủy cầm, vịt, PCR, Hưng Yên

Xem bản đầy đủ:tapchiso10.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN