Thông báo: V/v đăng bài trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bản Tiếng Anh – Vietnam Journal of Agricultural Sciences (ISSN 2588-1299) - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thông báo: V/v đăng bài trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bản Tiếng Anh – Vietnam Journal of Agricultural Sciences (ISSN 2588-1299)

Đăng ngày:20/03/ 2018

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Công văn số 36/TTKHCN-ISSN ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam bản tiếng Anh, Ban biên tập xin thông báo tới các đơn vị, các cá nhân và tập thể nhà khoa học tham gia viết bài cho Tạp chí như sau:

Cụ thể, bắt đầu từ năm 2018, bên cạnh bản tiếng Việt được xuất bản định kỳ vào cuối mỗi tháng, Tạp chí bản tiếng Anh với tên gọi Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS), chỉ số ISSN 2588 – 1299, được xuất bản định kỳ vào cuối mỗi quý. Mỗi số gồm 08-10 bài, mỗi bài từ 5.000-6.000 từ. Đặc biệt, mỗi bài báo sẽ trải qua quy trình thẩm định bởi ít nhất 02 phản biện độc lập đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu và cơ quan quản lý liên quan trong và ngoài nước (bao gồm một phản biện trong nước và một phản biện nước ngoài).

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VJAS) nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực: khoa học công nghệ, khoa học quản lý về lĩnh vực nông lâm ngư, phát triển nông thôn, cộng đồng và các lĩnh vực liên quan… chưa được công bố. Ban biên tập và đội ngũ phản biện của Tạp chí gồm các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực đăng tải của Tạp chí.

Với mong muốn đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và mở rộng tầm ảnh hưởng của các nghiên cứu khoa học trong nước, góp phần thúc đẩy chỉ số trích dẫn của các nhà khoa học, Ban biên tập Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VJAS) rất mong nhận được nhiều bài báo khoa học bằng tiếng Anh gửi đăng từ các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

Các bài viết xin được gửi về Tòa soạn:

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam Journal of Agricultural Sciences)

Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại: (024) 62617714

Email: bttapchi@vnua.edu.vn/nguyenthithuy@vnua.edu.vnBÌA TẠP CHÍ KHNNVN