Năm 2019 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – 2019
17/10/2019

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE Chế tạo vacxin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn …

Số 4 – 2019
01/10/2019

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Thành phần sâu hại bộ cánh vảy trên ngô và diễn biến mật độ sâu xanh Helicoverpa armigera (Hübner) tại thủ đô Viêng Chăn, Lào     Hatsada Virachack, Hồ …

Số 3 – 2019
09/08/2019

NÔNG HỌC AGRONOMY Đánh giá khả năng chịu mặn ở đầu giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng  của một số giống khoai sọ (Colocasiaesculenta (L.) Schott var. antiquorum) Phan Thị Hồng Nhung, Phạm Văn Cường, …

Số 2 -2019
12/07/2019

NÔNG HỌC AGRONOMY Kết quả chọn tạo dòng lúa thuần chịu ngập cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam  Phạm Văn Tính, Hoàng Bá Tiến, Trần Văn Quang………………………………………………………. 71 CHĂN NUÔI – THÚ Y – …

Số 1 – 2019
30/05/2019

NÔNG HỌC AGRONOMY Kết quả đánh giá đặc điểm nông sinh học  và khả năng kết hợp của một số dòng bố mẹ lúa lai ba dòng Nguyễn Xuân Quảng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN