Công văn 37/HĐCDGSNN yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Công văn 37/HĐCDGSNN yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Đăng ngày:26/09/ 2017

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước dành cho thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành, Các cơ sở giáo dục đại học và Các ban biên tập tạp chí khoa học. Xem chi tiếtBÌA TẠP CHÍ KHNNVN